Domino score van Nico Bakker

Kant-en-klare, geteste indicatoren en handelssystemen
Plaats reactie
Eric
Berichten: 3332
Lid geworden op: za sep 10, 2005 2:41 am
Locatie: Den Haag

Domino score van Nico Bakker

Bericht door Eric »

Op de dag van de belegger 2009 hield Nico Bakker een presentatie over zijn Domino indicator. Deze indicator gebruikt 5 korte en 5 lange MA's, telt het aantal kruisingen van korte MA's en lange MA's, telt deze twee getallen op en deelt door 2. De uitkomst varieert tussen -10 en 10, en dit geeft een indicatie van de fase waarin de trend zit (-10=bear tot +10=bull).

De Powerpoint presentatie is als bijlage toegevoegd.

De eerste indicator laat de 10 MA's zien, de tweede berekent de domino score.

Code: Selecteer alles

{- Filename: Domino score MA's -}

var
 nMAKort, nMALang: array[0..4] of integer;
 sMAKort, sMALang: array[0..4] of TSeries;
 i: integer;
begin
{ Parameters }
 nMAKort[0] := CreateParameterInteger('MA kort 1', 1, 999, 3, true);
 nMAKort[1] := CreateParameterInteger('MA kort 2', 1, 999, 5, true);
 nMAKort[2] := CreateParameterInteger('MA kort 3', 1, 999, 8, true);
 nMAKort[3] := CreateParameterInteger('MA kort 4', 1, 999, 13, true);
 nMAKort[4] := CreateParameterInteger('MA kort 5', 1, 999, 21, true);
 nMALang[0] := CreateParameterInteger('MA lang 1', 1, 999, 35, true);
 nMALang[1] := CreateParameterInteger('MA lang 2', 1, 999, 40, true);
 nMALang[2] := CreateParameterInteger('MA lang 3', 1, 999, 45, true);
 nMALang[3] := CreateParameterInteger('MA lang 4', 1, 999, 50, true);
 nMALang[4] := CreateParameterInteger('MA lang 5', 1, 999, 55, true);

{ Indicator eigenschappen }
 with Indicator do 
 begin
  RequiredBars := nMALang[4]; // Aantal benodigde koersen om eerste indicatorwaarde te berekenen
  NewBand := false;
  ScaleRange := srCommon;
 end;

{ Berekening }
 for i:=0 to 4 do
 begin
  sMAKort[i] := MA(Close, maSimple, nMAKort[i]);
  sMALang[i] := MA(Close, maSimple, nMALang[i]);
 end;

{ Weergave }
 for i:=0 to 4 do
 begin
  with CreateLine(sMAKort[i]) do
  begin
   Name := 'MA kort '+IntToStr(i);
   Color := clYellow;
  end;
  with CreateLine(sMALang[i]) do
  begin
   Name := 'MA lang '+IntToStr(i);
   Color := clNavy;
  end;
 end;
end.
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Eric
Berichten: 3332
Lid geworden op: za sep 10, 2005 2:41 am
Locatie: Den Haag

Bericht door Eric »

Code: Selecteer alles

{- Filename: Domino score -}

var
 nMAKort, nMALang: array[0..4] of integer;
 sMAKort, sMALang: array[0..4] of TSeries;
 sCount1, sCount2, sCount3, sCount4, sSentiment1, sSentiment2, sSentiment3: TSeries;
 i, i1, i2, i3: integer;
begin
{ Parameters }
 nMAKort[0] := CreateParameterInteger('MA kort 1', 1, 999, 3, true);
 nMAKort[1] := CreateParameterInteger('MA kort 2', 1, 999, 5, true);
 nMAKort[2] := CreateParameterInteger('MA kort 3', 1, 999, 8, true);
 nMAKort[3] := CreateParameterInteger('MA kort 4', 1, 999, 13, true);
 nMAKort[4] := CreateParameterInteger('MA kort 5', 1, 999, 21, true);
 nMALang[0] := CreateParameterInteger('MA lang 1', 1, 999, 35, true);
 nMALang[1] := CreateParameterInteger('MA lang 2', 1, 999, 40, true);
 nMALang[2] := CreateParameterInteger('MA lang 3', 1, 999, 45, true);
 nMALang[3] := CreateParameterInteger('MA lang 4', 1, 999, 50, true);
 nMALang[4] := CreateParameterInteger('MA lang 5', 1, 999, 55, true);

{ Indicator eigenschappen }
 with Indicator do 
 begin
  RequiredBars := nMALang[4]; // Aantal benodigde koersen om eerste indicatorwaarde te berekenen
  NewBand := true;
 end;

{ Berekening }
 for i:=0 to 4 do
 begin
  sMAKort[i] := MA(Close, maSimple, nMAKort[i]);
  sMALang[i] := MA(Close, maSimple, nMALang[i]);
 end;

 sCount1 := FillSeries(CreateSeries(BarCount), 0);
 sCount2 := FillSeries(CreateSeries(BarCount), 0);
 sCount3 := FillSeries(CreateSeries(BarCount), 0);
 sCount4 := FillSeries(CreateSeries(BarCount), 0);
 for i:=0 to BarCount-1 do
 begin
  i1 := 0;
  i2 := 0;
  i3 := 1;
  while (i1 < 10) and (i2 < 5) do
  begin
   if IsValid(sMAKort[i2][i]) and IsValid(sMAKort[i3][i]) then
    if sMAKort[i2][i] > sMAKort[i3][i] then sCount1[i] := sCount1[i]+1 else sCount3[i] := sCount3[i] - 1;
   if IsValid(sMALang[i2][i]) and IsValid(sMALang[i3][i]) then
    if sMALang[i2][i] > sMALang[i3][i] then sCount2[i] := sCount2[i]+1 else sCount4[i] := sCount4[i] - 1;

   i1 := i1 + 1;
   i3 := i3 + 1;
   if i3 > 4 then
   begin
    i2 := i2 + 1;
    i3 := i2 + 1;
   end;
  end;
 end;
 
 sSentiment1 := AddSeries(sCount1, sCount3);
 sSentiment2 := AddSeries(sCount2, sCount4);
 sSentiment3 := DivideSeriesBy(AddSeries(sSentiment1, sSentiment2), 2);
 for i:=0 to BarCount-1 do
  if sSentiment3[i] > 0 then SetBarColor(0, i, clLime) else
   if sSentiment3[i] < 0 then SetBarColor(0, i, clRed);

{ Weergave }
 with CreateLine(sSentiment3) do
 begin
  Color := clLime;
  Name := 'Sentiment3';
  LineType := ltBar;
  LineContent := lcTAR;
 end;
 with CreateLine(FillSeries(CreateSeries(BarCount), 0)) do
 begin
  Color := clSilver;
  Name := '0';
  LineContent := lcConstant;
 end;
end.
Plaats reactie