TradersBulletin oktober 2007

Kant-en-klare, geteste indicatoren en handelssystemen
Plaats reactie
Eric
Berichten: 3332
Lid geworden op: za sep 10, 2005 2:41 am
Locatie: Den Haag

TradersBulletin oktober 2007

Bericht door Eric »

http://www.keyword.nl/homepage/pdf/trad ... 200701.pdf


Intraday traden met cycli door Michael Ahrens

Michael Ahrens gebruikt in zijn artikel een 5 en 10-bar Double Stochastic die door elkaar zijn getekend.

Code: Selecteer alles

{- Filename: Double Stochastics (dual) -}

function PctK(aHigh, aLow, aClose: TSeries; aLength: integer): TSeries;
var
 sHigh, sLow, sLowDiff: TSeries;
 Deler: real;
 Count, i: integer;
begin
 Count := GetArrayLength(aClose);
 sHigh := HighSeries(aHigh, aLength);
 sLow := LowSeries(aLow, aLength);
 sLowDiff := SubtractSeries(aClose, sLow);
 Result := CreateSeries(Count);

 for i:=FirstValidIndex(sHigh) to Count-1 do
 begin
  Deler := sHigh[i] - sLow[i];
  if Deler = 0 then Deler := 1;
  Result[i] := sLowDiff[i] / Deler * 100;
 end;
end;

var 
 nLength1, nLength2, nUpGrens, nDnGrens: integer;
 sTemp, sDS1, sDS2: TSeries;
begin
{ Indicator parameters } 
 nLength1 := CreateParameterInteger('Length 1', 1, 999, 5, true);
 nLength2 := CreateParameterInteger('Length 2', 1, 999, 10, true);
 nUpGrens := CreateParameterInteger('Bovengrens', 1, 999, 70, true);
 nDnGrens := CreateParameterInteger('Ondergrens', 1, 999, 30, true); 

{ Indicator eigenschappen } 
 with Indicator do 
 begin 
  ShortName := 'DSS (dual)';
{ Aantal benodigde koersen om eerste indicatorwaarde te berekenen } 
  RequiredBars := 5*nLength2;
 end; 

 sTemp := MA(PctK(High, Low, Close, nLength1), maExponential, 3);
 sDS1 := MA(PctK(sTemp, sTemp, sTemp, nLength1), maExponential, 3);
 sTemp := MA(PctK(High, Low, Close, nLength2), maExponential, 3);
 sDS2 := MA(PctK(sTemp, sTemp, sTemp, nLength2), maExponential, 3);

 with CreateLine(sDS2) do
 begin
  Name := 'DS2';
  Color := clRed;
 end;
 with CreateLine(sDS1) do
 begin
  Name := 'DS1';
  Color := clBlue;
 end;
 with CreateLine(FillSeries(CreateSeries(BarCount), nUpGrens)) do
 begin 
  Name := 'UpGrens'; 
  Color := clSilver; 
  LineContent := lcConstant;
 end; 
 with CreateLine(FillSeries(CreateSeries(BarCount), nDnGrens)) do 
 begin 
  Name := 'DnGrens'; 
  Color := clSilver; 
  LineContent := lcConstant;
 end;
end.
Laatst gewijzigd door Eric op wo okt 17, 2007 1:19 pm, 2 keer totaal gewijzigd.
Eric
Berichten: 3332
Lid geworden op: za sep 10, 2005 2:41 am
Locatie: Den Haag

Bericht door Eric »

Geef een indicator kleur met TA-script door Eric Jansen

Let op: deze scripts werken alleen in Wall Street build 221 of hoger, en kunnen in AlexPro pas gebruikt worden in de komende versie (najaar 2007).

Code: Selecteer alles

{- Filename: Month of Year Performance -}

function MonthPerf(Month: integer): TSeries;
var
 i, iYear, iMonth, iDay, WrkMonth: integer;
 Started: boolean;
 StartPrice: real;
begin
 Result := FillSeries(CreateSeries(BarCount), 0);
 Started := false;
 if BarCount > 0 then
 begin
  DecodeDate(DateTime[0], iYear, WrkMonth, iDay);
  for i:=1 to BarCount-1 do
  begin
   Result[i] := Result[i-1];
   DecodeDate(DateTime[i], iYear, iMonth, iDay);
   if iMonth <> WrkMonth then
   begin
    if Started and (WrkMonth = Month) then
    begin
     Result[i] := Result[i] + Close[i] - Close[i-1];
    end;
    Started := true;
    StartPrice := Close[i];
    WrkMonth := iMonth;
   end else
   begin
    if Started and (iMonth = Month) then
     Result[i] := Result[i] + Close[i] - Close[i-1];
   end;
  end;
 end;
end;

var
 i, Year, Month, Day: integer;
 sPerf: TSeries;
 Colors: array[1..12] of TColor;
begin
{ alle koersen meenemen voor de performance berekening }
 Indicator.RequiredBars := 100000;

{ maak een array met de kleur per maand }
 Colors[1] := clWhite;
 Colors[2] := clLtGray;
 Colors[3] := clYellow;
 Colors[4] := clNavy;
 Colors[5] := clDkGray;
 Colors[6] := RGB(255,128,0);
 Colors[7] := RGB(255,0,255);
 Colors[8] := RGB(255,200,120);
 Colors[9] := clRed;
 Colors[10] := clAqua;
 Colors[11] := clBlue;
 Colors[12] := clLime;

 for i:=0 to BarCount-1 do
 begin
  DecodeDate(DateTime[i], Year, Month, Day);
  SetParentBarColor(i, Colors[Month]);
 end;
 
 for i:=1 to 12 do
 begin
  sPerf := MonthPerf(i);
  with CreateLine(sPerf) do
  begin
   Name := 'Maand '+IntToStr(i);
   Color := Colors[i];
  end;
 end;
end.
Code: Selecteer alles

{- Filename: Volume colors -}

var
 i: integer;
begin
 for i:=0 to BarCount-1 do
 begin
  if Close[i] > Open[i] then
   SetBarColor(0, i, clLime)
  else if Close[i] < Open[i] then
   SetBarColor(0, i, clRed);
 end;
 
 with CreateLine(Volume) do
 begin
  Name := 'Volume';
  Color := clWhite;
  LineType := ltBar;
 end;
end.
Eric
Berichten: 3332
Lid geworden op: za sep 10, 2005 2:41 am
Locatie: Den Haag

Bericht door Eric »

Het Market Key System door Paul Menzing en Ed Kiers

Een artikel naar aanleiding van het boek: How to Trade In Stocks

Let op: dit script werkt alleen in Wall Street build 221 of hoger, en kan in AlexPro pas gebruikt worden in de komende versie (najaar 2007).
Kies een witte achtergrond in de grafiek, anders vallen er dingen weg.

Code: Selecteer alles

{- Filename: PM Livermore -}
 
procedure CreateNewText(DT: TDateTime; Price: real; sString: string; txVertPosition: TVertPosition; fFontSize:integer);
begin
 
  with CreateText(DT, Price, sString) do
   begin
    color     := clBlack;
    HorzPosition := hpCenter;
    VertPosition := txVertPosition;
    BkColor    := clBlack;
    UseBkColor  := false;
    Font.Name   := 'Verdana';
    Font.Size   := fFontSize;
    Font.Style  := [fsBold,fsItalic];
   end;
end;
procedure CreateNewTextPivot(DT: TDateTime; Price: real; sString: string; txVertPosition: TVertPosition;clColor:TColor);
begin
 
  with CreateText(DT, Price, sString) do
   begin
    color     := clColor;
    HorzPosition := hpCenter;
    VertPosition := txVertPosition;
    BkColor    := clWhite;
    UseBkColor  := false;
    Font.Name   := 'Times New Roman';
    Font.Size   := 28;
    Font.Style  := [fsBold];
   end;
end;
type
 TLivermoreState = (ds0,ds1, ds2, ds3, ds4, ds5);
var
 i,PtsPctATR,FontSize                   : integer;
 ShowText,ShowPivotLines,ShowPivotDots,ShowPivotText    : boolean;
 UpTrendState,DnTrendState,NatRallyPath,NatReactPath    : boolean;
 TradeTrends                        : boolean;
 Thresh , threshold, HalfThresh              : real;
 NaturalReaction, NaturalRallyBL ,NatRallyDnTrBL      : real;
 NaturalReactionRL, UpTrendRL,NatReactionUpTrRL      : real;
 UpTrend, DnTrendBL,TextOffSet               : real;
 SecondaryRally, NaturalRally               : real;
 SecondaryReaction, DnTrend                : real;
 MA10_10, MA10_Now ,ATR,CloseAgo,vState          : TSeries;
 DnTrendPivot,UpTrendPivot,NatReactionPivot,NatRallyPivot : TSeries;
 Color                           : TColor;
 State                           : TLivermoreState;
 
begin
 threshold    := CreateParameterReal('threshold pts/% or atr', 0, 10000, 5, true);
 TextOffSet   := CreateParameterReal('TextOffSet', 0, 1000, 25, true);
 FontSize    := CreateParameterInteger('FontSize', 1, 40, 8, true);
 PtsPctATR    := CreateParameterInteger('PtsPctATR', 0, 2, 1, true);{0=Points, 1=Percent, 2=ATR}
 ShowText    := CreateParameterBoolean('ShowText', true, false);
 ShowPivotText  := CreateParameterBoolean('ShowPivotText', false, false);
 ShowPivotLines := CreateParameterBoolean('PivotLines', false, false);
 ShowPivotDots  := CreateParameterBoolean('PivotDots', false, false);
 TradeTrends   := CreateParameterBoolean('TradeTrends', false, false);
  {State = 0 Uptrend }
  {State = 1 Dntrend }
  {State = 2 NatRally}
  {State = 3 SecRally}
  {State = 4 NatReact}
  {State = 5 SecReact}
  with Indicator do
 begin
  ShortName      :='Wall Street PM Livermore';
  RequiredBars     := 200;
  Indicator.NewBand  := false;
  Indicator.ScaleRange := srCommon;
  SignalView      := svShowInMain;
 end;
 
  ATR       := MA(TrueRange(High, Low, Close), maSimple, 14);
  vState      := CreateSeries(BarCount);
  CloseAgo     := ShiftSeries(Close,1);
  UpTrendPivot   := CreateSeries(Barcount);
  DnTrendPivot   := CreateSeries(Barcount);
  NatReactionPivot := CreateSeries(Barcount);
  NatRallyPivot  := CreateSeries(Barcount);
 
 if (PtsPctATR = 0) then
  begin
   Thresh   := threshold;
   HalfThresh := thresh/2;
  end;
 
for i := 1 to BarCount - 1 do
 begin
 
 if (i = 1) then
  begin
 
   CreateNewText(BarPosition[i], High[i], 'Init', vpTop,FontSize);
   SecondaryRally  := Close[i];
   NaturalRally   := Close[i];
   UpTrend      := Close[i];
   SecondaryReaction := Close[i];
   NaturalReaction  := Close[i];
   DnTrend      := Close[i];
   vState[i]     := -1;
  end;
 

 if (i <= 21 ) then begin
  MA10_Now := MA(Close, maSimple, 10);
  MA10_10  := ShiftSeries(MA10_Now, 10);
  vState[i] := -1;
 

  if (i = 21) then begin {2}
 
  if MA10_Now[i] > MA10_10[i] then
   begin
   if (vState[i-1] <> 0) and ShowText then CreateNewText(BarPosition[i], High[i],'UpTrend', vpTop,FontSize);
   State   := ds0;
   vState[i] := 0;
   UpTrend  := Close[i];
   Color   := clBlue;
   end
   else
   begin
   if (vState[i-1] <> 1) and ShowText then CreateNewText(BarPosition[i], Low[i],'Dntrend', vpBottom,FontSize);
   DnTrend  := Close[i];
   State   := ds1;
   vState[i] := 1;
   Color   := clRed;
   end;
   SetParentBarColor(i, Color);
  end;
 end;
 

 if (i >= 22) then begin
 
 if (PtsPctATR = 1) then
  begin
   Thresh   := threshold * (CloseAgo[i]/100);
   HalfThresh := Thresh/2;
  end
  else if (PtsPctATR = 2) then
  begin
   Thresh   := threshold * ATR[i];
   HalfThresh := Thresh/2;
  end;
 
  { UPTREND STATE}
  case State of
  ds0:
   begin
    UpTrendState := true;
    DnTrendState := false;
    NatRallyDnTrBL :=  0;
 
    if (Close[i] > (NaturalReaction + Thresh)) then NaturalReactionRL  := NaturalReaction; {Rule 4b}
 
      if (Close[i] < (UpTrend - Thresh)) then {start NaturalReaction}
       begin {Rules 6a}
       if (NatReactPath = true) and (close[i] > NatReactionUpTrRL) then begin
        {start secondaryreaction}
        State := ds5; {InSecReaction}
        SecondaryReaction := Close[i];
        UpTrendRL    := UpTrend; {Pivot Pt, 4a}
        if ShowPivotLines then CreateNewTextPivot(BarPosition[i],UpTrendRL,'=',vpCenter,clRed);
        if ShowPivotText then CreateNewText(BarPosition[i],UpTrendRL + TextOffSet,'UpPivot',vpTop,FontSize);
        UpTrendPivot[i] := UpTrendRL;
       end
        else begin
        State       := ds4; {InNatReact}
        UpTrendRL     := UpTrend; {pivot point, 4a}
        UpTrendPivot[i] := UpTrendRL;
        if ShowPivotLines then CreateNewTextPivot(BarPosition[i],UpTrendRL,'=',vpCenter,clRed);
        if ShowPivotText then CreateNewText(BarPosition[i],UpTrendRL + TextOffSet,'UpPivot',vpTop,FontSize);
        NaturalReaction  := Close[i];
       end;
       end
       else if (Close[i] > UpTrend) then {remain in uptrend higher high price} {rule 6a}
        UpTrend     := Close[i];
 
     end; {END UPTREND STATE}
 
    {NATURAL RALLY STATE}
    ds2:
     begin
       NatReactionUpTrRL := 999999;
       NatReactPath := false;
 
      if (DnTrendState = true) and (Close[i] > UpTrend) then {UpTrend}
     begin  {Rules 6f}
      State     := ds0; {InUpTrend}
      UpTrend    := Close[i];
     end
    else
     if (DnTrendState = true) and (Close[i] > (NaturalRallyBL + HalfThresh)) then  {Rules 5a}
        begin {start Uptrend}
         State     := ds0; {InUpTrend}
         UpTrend    := Close[i];
        end
        else if (DnTrendState = true) and (Close[i] < DnTrend) then {Start DnTrend}
        begin {Rule 6b}
         State := ds1; {InDnTrend}
         DnTrend := Close[i];
         NaturalRallyBL := Close[i]; {rule 4D}
         NaturalRallyBL := NaturalRally; {rule 4D} {Pivot pt}
         NatRallyDnTrBL := NaturalRally;
         if ShowPivotLines then CreateNewTextPivot(BarPosition[i],NaturalRallyBL,'=',vpCenter,clBlack);
         if ShowPivotText then CreateNewText(BarPosition[i],NaturalRallyBL + TextOffSet,'RallyPivot',vpTop,FontSize);
         NatRallyPath := true;
         NatRallyPivot[i] := NaturalRallyBL;
        end
        else if (DnTrendState = true) and (Close[i] < (NaturalRally - Thresh)) then {Rule 6b}
         begin {start NaturalReaction}
           State := ds4; {NaturalReaction}
           NaturalReaction := Close[i];
           NaturalRallyBL := NaturalRally; {rule 4D} {Pivot pt, Rule 9b}
            if ShowPivotLines then CreateNewTextPivot(BarPosition[i],NaturalRallyBL,'=',vpCenter,clBlack);
            if ShowPivotText then CreateNewText(BarPosition[i],NaturalRallyBL + TextOffSet,'RallyPivot',vpTop,FontSize);
           NatRallyPivot[i] := NaturalRallyBL;
          end
          else
   {3}        if (UptrendState = true) and (Close[i] > UpTrend) then {resume UpTrend}
        begin
        State      := ds0; {InUpTrend}
        UpTrend     := Close[i];
 
        end
   {4}       else if (UpTrendState = true)and (Close[i] < (NaturalRally - Thresh)) and (close[i] > NaturalReactionRL) then
         begin {start secondaryreaction}
           State := ds5; {InSecReact}
           SecondaryReaction := Close[i];
          end
    {1}      else if (UpTrendState = true)and (Close[i] > (NaturalReactionRL - Thresh)) and (close[i] < NaturalReactionRL) then
         begin {start NaturalReaction }
           State := ds4; {NatReact}
           NaturalReaction  := Close[i];
          end
    {2}       else if (UpTrendState = true)and (Close[i] < (NaturalReactionRL - Thresh)) then
         begin {start DnTrend }
           State     := ds1; {InDnTrend}
           DnTrend    := Close[i];
          end
        else
         if (Close[i] > NaturalRally) then
          NaturalRally   := Close[i]; { rules 6c}
 
       end; {END NATURAL RALLY STATE}
 
      {SECONDARY RALLY STATE}
      ds3:
        begin
           if (NatRallyPath = true) then NaturalReaction := DnTrendBL;
           NatRallyPath := false;
           {*** When in UpTrend***}
    if (UpTrendState = true) and (Close[i] < SecondaryRally - Threshold) and (Close[i] > NaturalReaction) then {start SecondaryReaction }
     begin
      State := ds5; {InSecReact}
      SecondaryReaction := Close[i];
     end else
  if (UpTrendState = true) and (Close[i] > NaturalRally) then {start NaturalRally }
     begin
      State := ds2; {InNatRally}
      NaturalRally := Close[i];
     end
     else
    if (UpTrendState = true) and (Close[i] < NaturalReactionRL) then {DnTrend}
     begin
      State := ds4; {InNatReact}
      NaturalReaction := Close[i];
     end
    else
    if (UpTrendState = true) and (Close[i] > UpTrendRL) then {UpTrend}
     begin  {Rules 6d, 6f}
      State := ds0; {InUpTrend}
      UpTrend := Close[i];
     end
    else
    {***When in DownTrend***}
    if (DnTrendState = true) and (Close[i] < (SecondaryRally - Threshold)) and (Close[i] > NaturalReaction)and (DnTrend <> NaturalReaction) then {start SecondaryReaction }
     begin
      State := ds5;
      SecondaryReaction := Close[i];
     end
    else
   {2} if (DnTrendState = true) and(Close[i] > (NaturalRallyBL + HalfThresh)) then {resume UpTrend}
     begin  {Rules 5a}
      State := ds0;
      UpTrend := Close[i];
     end
  {1}   else if (DnTrendState = true) and (Close[i] > NaturalRallyBL) and (Close[i] < (NaturalRallyBL + HalfThresh))then {start NaturalRally}
     begin  {Rule 6g}
      State := ds2;
      NaturalRally := Close[i];
     end
 {3} else if (DnTrendState = true) and (Close[i] < NaturalReaction ) and (DnTrend <> NaturalReaction) then
       begin {rule 6g}
        State := ds4;
        NaturalReaction := Close[i];
     end
    else if (DnTrendState = true) and (Close[i] < DnTrend) then {start DnTrend}
     begin  {Rule 6b}
      State := ds1;
      DnTrend := Close[i];
     end
    else if (Close[i] > SecondaryRally) then SecondaryRally := Close[i]; {record higher high} {rule 3, 6g}
 
         end; {END SECONDARY RALLY STATE}
 
       {DOWN TREND STATE}
       ds1:
        begin {9}
         UpTrendState := false;
         DnTrendState := true;
         NatReactionUpTrRL := 999999;
 
         if (Close[i] < (NaturalRally - Thresh)) then NaturalRallyBL   := NaturalRally; {rule 4d}
 
           if (Close[i] > (DnTrend + Thresh)) then {Start NaturalRally} { rules 6c}
           begin
           if (NatRallyPath = true) and(close[i] < NatRallyDnTrBL) then begin
               {start secondaryrally}
               State := ds3; {InSecRally}
               SecondaryRally := Close[i];
               DnTrendBL    := DnTrend; {Pivot Pt, 4c}
               if ShowPivotLines then CreateNewTextPivot(BarPosition[i],DnTrendBL,'=',vpCenter,clBlack);
               if ShowPivotText then CreateNewText(BarPosition[i],DnTrendBL - TextOffSet,'DnPivot',vpBottom,FontSize);
               DnTrendPivot[i] := DnTrendBL;
               end
                else begin
            State      := ds2; {InNatRally}
            NaturalRally  := Close[i];
            DnTrendBL    := DnTrend; {Pivot Pt, 4c}
            if ShowPivotLines then CreateNewTextPivot(BarPosition[i],DnTrendBL,'=',vpCenter,clBlack);
            if ShowPivotText then CreateNewText(BarPosition[i],DnTrendBL - TextOffSet,'DnPivot',vpBottom,FontSize);
            DnTrendPivot[i] := DnTrendBL;
            end;
           end
            else if (Close[i] < DnTrend) then {remain in down trend, record lower lows}
             DnTrend := Close[i]; {rule 6c}
 
         end; {END DOWN TREND STATE}
 
        {NATURAL REACTION STATE}
        ds4:
 
          begin  {Nat Reaction State}
          NatRallyDnTrBL :=  0;
          NatRallyPath := false;
 
           if (UptrendState = true) and(Close[i] < (NaturalReactionRL - halfthresh )) then {rule 5b}
            {start DnTrend}
             begin
              State    := ds1; {InDnTrend}
              DnTrend   := Close[i];
 
             end
             else if (UptrendState = true) and (Close[i] > UpTrend) then {start UpTrend} {rule 6d}
             begin
              State       := ds0; {InUpTrend}
              UpTrend      := Close[i];
              NaturalReactionRL := NaturalReaction; {rule 4b, pvt point}
              NatReactionUpTrRL := NaturalReaction;
              if ShowPivotLines then CreateNewTextPivot(BarPosition[i],NaturalReactionRL,'=',vpCenter,clRed);
              if ShowPivotText then CreateNewText(BarPosition[i],NaturalReactionRL - TextOffSet,'ReactionPivot',vpBottom,FontSize);
              NatReactPath := true;
              NatReactionPivot[i] := NaturalReactionRL;
 
             end
 
              else if (UptrendState = true) and (Close[i] > NaturalReaction + Thresh) then {rule 6d}
               begin {start NaturalRally}
                 State     := ds2; {NaturalRally}
                 NaturalRally := Close[i];
                 NaturalReactionRL := NaturalReaction; {rule 4b, pvt point}
                 if ShowPivotLines then CreateNewTextPivot(BarPosition[i],NaturalReactionRL,'=',vpCenter,clRed);
                 if ShowPivotText then CreateNewText(BarPosition[i],NaturalReactionRL - TextOffSet,'ReactionPivot',vpBottom,FontSize);
                 NatReactionPivot[i] := NaturalReactionRL;
               end
      else if (DnTrendState = true) and (Close[i] < DnTrend) then {resume DnTrend}
     begin  {Rule 6b, 6e}
      State     := ds1;
      DnTrend := Close[i];
     end
   {4}  else if (DnTrendState = true) and (Close[i] > (NaturalReaction + Thresh)) and (Close[i] < NaturalRallyBL) then
     begin  {Rule 6g}
      State     := ds3; {start SecondaryRally}
      SecondaryRally := Close[i];
  end
 {1} else if (DnTrendState = true) and (Close[i] > NaturalRallyBL) and (Close[i] < (NaturalRallyBL + HalfThresh))then
     begin  {Rule 6g}
      State     := ds2;
      NaturalRally := Close[i];
  end
 {2} else if (DnTrendState = true) and (Close[i] > NaturalRallyBL+ HalfThresh) then
     begin  {Rule 6g}
      State     := ds0;
      UpTrend := Close[i];
  end
            else
               if (Close[i] < NaturalReaction) then {remain in NaturalReaction , record lower lows} {rule 6a}
               NaturalReaction := Close[i];
 
            end; {END NATURAL REACTION STATE}
 
          {SECONDARY REACTION STATE}
          ds5:
           begin
           if (NatReactPath = true) then NaturalRally := UpTrendRL;
             NatReactPath := false;
             {***When in DownTrend***}
  if (DnTrendState = true) and (Close[i] > SecondaryReaction + Threshold) and (Close[i] < NaturalRally) then {start SecondaryRally }
     begin
      State     := ds3;
      SecondaryRally := Close[i];
     end else
  if (DnTrendState = true) and (Close[i] < NaturalReaction) then {start NaturalReaction }
     begin
      State     := ds4;
      NaturalReaction := Close[i];
     end
     else
    if (DnTrendState = true) and (Close[i] > NaturalRallyBL) then
     begin
      State     := ds2;
      NaturalRally := Close[i];
     end
    else
    if (DnTrendState = true) and (Close[i] < DnTrendBL) then {DnTrend}
     begin
      State     := ds1;
      DnTrend := Close[i];
     end
    else
 
 {***When in UpTrend***}
    if (UpTrendState = true) and (Close[i] > (SecondaryReaction + Threshold)) and (Close[i] < NaturalRally)and (UpTrend <> NaturalRally) then {start SecondaryRally }
     begin  {Rules 6b, 6e}
      State     := ds3;
      SecondaryRally := Close[i];
     end
  {2}   else if (UpTrendState = true) and(Close[i] < (NaturalReactionRL - HalfThresh)) then {DnTrend}
     begin  {Rules 5b}
      State     := ds1;
      DnTrend := Close[i];
        end
 {3}  else if (UpTrendState = true) and (Close[i] > NaturalRally ) and (UpTrend <> NaturalRally) then
      begin {rule 6g}
      State     := ds2;
      NaturalRally := Close[i];
  end
    else if (UpTrendState = true) and (Close[i] > UpTrend) then {start UpTrend}
     begin  {Rule 6d}
      State     := ds0;
      UpTrend := Close[i];
  end
  {1}   else if (UpTrendState = true) and (Close[i] < NaturalReactionRL) and (Close[i] > (NaturalReactionRL - HalfThresh)) then {start NaturalReaction}
     begin  {Rule 6h}
      State     := ds4;
      NaturalReaction := Close[i];
     end
             else if (Close[i] < SecondaryReaction) then {record lower lows}
               SecondaryReaction := Close[i]; {rule 6h}
           end; {END SECONDARY REACTION STATE}
         else
          begin
           CreateNewText(BarPosition[i], High[i],'Never get here! ', vpTop,FontSize);
          end;
         end;
 

 {PAINT IT}
  case State of
  ds0:
   begin
   Color   := clBlue;
   vState[i] := 0;
   if (vState[i-1] <> 0) and ShowText then CreateNewText(BarPosition[i], High[i] + TextOffSet,'UpTrend', vpTop,FontSize);
   end;
 
  ds1:
   begin
    Color   := clRed;
    vState[i] := 1;
    if (vState[i-1] <> 1) and ShowText then CreateNewText(BarPosition[i], Low[i] - TextOffSet,'Dntrend', vpBottom,FontSize);
   end;
 
  ds2:
   begin
    Color   := clBlack;
    vState[i] := 2;
    if (vState[i-1] <> 2) and ShowText then CreateNewText(BarPosition[i], High[i] + TextOffSet,'NatRally', vpTop,FontSize);
   end;
 
  ds3:
   begin
    Color   := clGreen;
    vState[i] := 3;
    if (vState[i-1] <> 3) and ShowText then CreateNewText(BarPosition[i], High[i] + TextOffSet,'SecRally', vpTop,FontSize);
   end;
 
  ds4:
   begin
    Color   := clYellow;
    vState[i] := 4;
    if (vState[i-1] <> 4) and ShowText then CreateNewText(BarPosition[i], Low[i] - TextOffSet,'NatReaction', vpBottom,FontSize);
   end;
 
  ds5:
   begin
   Color    := clPurple;
   vState[i]  := 5;
   if (vState[i-1] <> 5) and ShowText then CreateNewText(BarPosition[i], Low[i] - TextOffSet,'SecReaction', vpBottom,FontSize);
   end;
 end;
  SetParentBarColor(i, Color);
 end;
 
if (TradeTrends) then
 { Trend Rules }
 begin
  case State of
  ds0:
   begin
   vState[i] := 0;
   if isValid(vState[i-1]) and (marketposition(i) = 0) and (vState[i-1] <> 0) then
     begin
      Enterlong(i);
     end;
   if marketposition(i) = -1 then
     ExitShort(i);
  end;
 
  ds1: {downtrend}
   begin
    if isValid(vState[i-1]) and(marketposition(i) = 0) and (vState[i-1] <> 1) then
     begin
     vState[i] := 1;
      EnterShort(i);
     end;
    if marketposition(i) = 1 then
     ExitLong(i);
   end;
   end;
 
   if marketposition(i) = 1 then begin
    case State of ds2:
    begin
     ExitLong(i);
    end;
    ds3:
    begin
     ExitLong(i);
    end;
    ds4:
    begin
     ExitLong(i);
    end;
    ds5:
    begin
     ExitLong(i);
    end;
   end;
   end else
   if marketposition(i) = -1 then begin
    case State of ds2:
    begin
     ExitShort(i);
    end;
    ds3:
    begin
     ExitShort(i);
    end;
    ds4:
    begin
     ExitShort(i);
    end;
    ds5:
    begin
     ExitShort(i);
    end;
    end;
   end;
  end;
end;
 
if ShowPivotDots then begin
with CreateLine(UpTrendPivot) do
 begin
  Name                                :='UpTrendPivot';
  Color                               := clRed;
  linetype                              := ltDot;
  width                               := 3;
 end;
 with CreateLine(DnTrendPivot) do
 begin
  Name                                :='DnTrendPivot';
  Color                               := clBlack;
  linetype                              := ltDot;
  width                               := 3;
 end;
 with CreateLine(NatReactionPivot) do
 begin
  Name                                :='NatReactionPivot';
  Color                               := clRed;
  linetype                              := ltDot;
  width                               := 3;
 end;
  with CreateLine(NatRallyPivot) do
 begin
  Name                                :='NatRallyPivot';
  Color                               := clBlack;
  linetype                              := ltDot;
  width                               := 3;
 end;
end;
END.
Laatst gewijzigd door Eric op do okt 11, 2007 8:55 pm, 2 keer totaal gewijzigd.
Eric
Berichten: 3332
Lid geworden op: za sep 10, 2005 2:41 am
Locatie: Den Haag

Bericht door Eric »

Handelssystemen en technische analyse door Rombout Kerstens

Code: Selecteer alles

{- Filename: Three White Soldiers Trendfilter -}

const
 sHelpText = 'Three white soldiers + MA Trend)';

var
 i, TP, TradePeriode, Trendma: integer;
 TMA: Tseries;
begin
 // Indicator definitie
 with Indicator do
 begin
  ShortName := 'Three white soldiers + MA Trend';
  NewBand := false;
  SignalView := svShowInMain;
  HelpText := sHelpText;
 end;
 TradePeriode := CreateParameterInteger('Aantal Bars Exit', 1, 100, 2, true);
 Trendma := CreateParameterInteger('MA Trendfilter', 1, 250, 60, true);
 Indicator.RequiredBars := Trendma;
 TMA := CreateSeries(Barcount);
 TMA := MA(Close, maSimple, Trendma);
 for i:=MaxInt(2, FirstValidIndex(TMA)+1) to BarCount-1 do
 begin
  if (close[i]> open[i]) and (close[i-1]>open[i-1]) and (close[i-2]>open[i-2])
  and (close[i]>close[i-1]) and (close[i-1]> close[i-2])
  and (TMA[i]>TMA[i-1]) // check voor stijgende trend
  then
   begin
    EnterLong(i); TP :=0;
   end
  else
  TP:= TP+1;
  if TP=TradePeriode then ExitLong(i);
 end;
end.
Code: Selecteer alles

{- Filename: Bollinger Bandit -} 

var 
 BBPeriode, ROCPeriode, LiqPeriode, i, MP, liqDays: integer; 
 sUpperBand, sLowerBand, sROC, sMA: TSeries; 
 upBandCrossings, dnBandCrossings: TLineCrossings; 
begin 
{ Indicator parameters } 
 BBPeriode := CreateParameterInteger('Bollinger Band periode', 1, 999, 50, true); 
 LiqPeriode := CreateParameterInteger('LiqDays periode', 1, 999, 50, true); 
 ROCPeriode := CreateParameterInteger('ROC periode', 1, 999, 30, true); 

{ Indicator eigenschappen } 
 with Indicator do 
 begin 
{ Aantal benodigde koersen om eerste indicatorwaarde te berekenen } 
  RequiredBars := BBPeriode+50; 
  SignalView := svShowInMain; 
  NewBand := false; 
  ScaleRange := srCommon; 
 end; 

{ Indicator berekening } 
 sUpperBand := BollingerBand(Close, BBPeriode, maSimple, 1.25); 
 sLowerBand := BollingerBand(Close, BBPeriode, maSimple, -1.25); 
 sROC := ROC(Close, ROCPeriode); 

 upBandCrossings := Crossings(High, sUpperBand); 
 dnBandCrossings := Crossings(Low, sLowerBand); 

 MP := 0; 
 liqDays := 50; 
 for i:=FirstValidIndex(sUpperBand) to BarCount-1 do 
 begin 
  MP := MarketPosition(i); 
  if (MP <> 1) and (sROC[i] > 0) and (upBandCrossings[i] = lc1Over2) then 
  begin 
   EnterLong(i); 
  end else 
  if (MP <> -1) and (sROC[i] < 0) and (dnBandCrossings[i] = lc2Over1) then 
  begin 
   EnterShort(i); 
  end; 

  if MP = 0 then 
   liqDays := 50 
  else 
  begin 
   liqDays := MaxInt(liqDays-1, 10); 
   sMA := MA(Close, maSimple, liqDays); 
   if IsValid(sMA[i]) then 
   begin 
    if (MP = 1) and (sMA[i] < sUpperBand[i]) and (Close[i] < sMA[i]) then ExitLong(i); 
    if (MP = -1) and (sMA[i] > sLowerBand[i]) and (Close[i] > sMA[i]) then ExitShort(i); 
   end; 
  end; 
 end; 

 with CreateLine(sUpperBand) do 
 begin 
  Name := 'Upper Band'; 
  Color := clGray; 
 end; 
 with CreateLine(sLowerBand) do 
 begin 
  Name := 'Lower Band'; 
  Color := clGray; 
 end; 
end.
Eric
Berichten: 3332
Lid geworden op: za sep 10, 2005 2:41 am
Locatie: Den Haag

Bericht door Eric »

Update 15/10: de Double Stochastic van Michael Ahrens is hierboven vervangen door de Double Stochastics (dual), waarmee twee Double Stochastics (5-bar en 10-bar) in dezelfde sectie worden getekend. De afbeeldingen bij het artikel van Ahrens laten dit ook zo zien.
Plaats reactie