Ichomoku Kinko Hyo Chart

Stel hier uw vragen over TA-script, of help anderen met het oplossen van hun probleem
Plaats reactie
Theo316
Berichten: 160
Lid geworden op: di dec 04, 2007 2:39 pm

Re: Ichomoku Kinko Hyo Chart

Bericht door Theo316 »

Hallo Eric
Ik kan het niet in een frame krijgen waarvoor excuus maar zou jij bij onderstaande indicator ook
Het kleuren van de candels kunnen toepassen aub

Code: Selecteer alles

{- Filename: 1A_ Cloud_Tar -}
// gewijzigd 17-10-2011
 // gewijzigd 22-07-2020
 procedure ShowLastSignalInfo;
var
 xCol : TColor;
 i: integer;
 s: string;
begin
 { Parameters }
 xCol := CreateParameterColor('Kleur', RGB(184,134,011)); // Guldenroede
 i := BarCount-1;
 while i >= 0 do
 begin
  if Signals[i] <> sgNeutral then
  begin

   s := DateTimeToStr(DateTime[i]) + ' ' + FormatFloat('0.00', Close[i]);
   case Signals[i] of
   sgEnterLong: s := '1_Trend_BUY_'+s;
   sgEnterShort:s := '1_Trend_SELL_'+s;
   end;
   with CreateText(0, 0, s) do
   begin
    Color :=  xCol
    X1Pct :=99.75;
    HorzPosition := hpLeft;
    Y1Pct :=0.25;
    VertPosition := vpTop;
   end;
   i := 0;
  end;
  i := i-1;
 end;
end;
function AddWorkDays(Date: TDateTime; WorkDays: integer): TDateTime;
var
 n: integer;
Begin
 n := DayOfWeek(Date)-2;
 WorkDays := WorkDays + n;
 Result := (Date-n) + (WorkDays div 5) * 7 + (WorkDays mod 5);
End;
//
function AddMinutes(DateTime: TDateTime;n:integer): TDateTime;
var
  DayNr,Time: TDateTime;
  j,k: integer;
Begin
 Time := frac(DateTime);
 j := 1;
 k := 0;
 While j < n + 1 do
 begin
  If Time > Instrument.MarketClose Then
   Begin
    k := k + 1;
    Time := Instrument.MarketOpen;
   End;
  DayNr := AddWorkDays(datetime, k);
  Time := Time + barinterval;
  j := j + 1;
  Result := trunc(DayNr) + Time;
 End;
End;
//
function AddMonths(Date: TDateTime; Months: integer): TDateTime;
var
 YY, MM, DD: integer;
Begin
 DecodeDate(Date, YY, MM, DD);
 DD := 1;
 MM := MM + Months;
 YY := YY + ((MM-1) div 12);
 MM := (MM-1) mod 12 + 1;
 if MM <= 0 then
  Begin
  MM := MM + 12;
  YY := YY -1;
  End;
 Result := EncodeDate(YY, MM, DD);
End;
//
function CalcBarPosition(n: integer; CalendarDays: boolean): TDateTime;
Begin
 if BarCount > 0 Then
  Result := BarPosition[BarCount-1]
 else
  Result := Date;
 if BarInterval = 1 then
  if CalendarDays then
   Result := Result + n
  else
   Result := AddWorkDays(Result, n)
 else
 if BarInterval = 7 then
  Result := AddWorkDays(Result, 5*n)
 else
 if BarInterval = 30 then
  Result := AddMonths(Result, n)
 else
 if BarInterval = 90 then
  Result := AddMonths(Result, 3*n)
 else
 if BarInterval = 365 then
  Result := AddMonths(Result, 12*n)
 else
 if BarInterval < 1 then
  Result := AddMinutes(Result,n);
End;
//
Function KleurSelec(Selec:Integer): TColor;
 Begin
  case Selec of
   1: Result := RGB(000,255,000); //Lime
   2: Result := RGB(000,200,100); //Groen
   3: Result := RGB(	232,232,232); //Grijs91
   4: Result := RGB(255,110,110); //Rood
  end;
  End;
//
Procedure Teken(serie:TSeries;Naam:String;Kleur:Tcolor;Dik:Integer);
Begin
 With CreateLine(Serie) Do
  Begin
   Name := Naam;
   Color := Kleur;
   Width := Dik;
  End;
End;
//
Procedure TekenVert(a,b,c,d:TSeries;Kleur:Tcolor;Dik:Integer;Soort:TLineType;Naam:String);
Begin
 With CreateLineOHLC(a,b,c,d) Do
 Begin
  Color  := Kleur;
  Width  := Dik ;
  LineType := Soort;
  Name   := Naam ;
 End;
End;
//
Procedure TekenTrLine(Dat1:TdateTime;Y1:Real;Dat2:TDateTime;Y2:Real;Kleur:TColor;Dik:Integer;Soort:TLineType);
  Begin
   With CreateTrendLine(Dat1,Y1,Dat2,Y2) Do
   Begin
    Color := Kleur;
    Width := Dik ;
    Style := Soort;
   End;
  End;
//
  var
  Period1,Period2,Period3,i,j,PositionBar,nFS          : integer;
  Tenkan_Sen,Kijun_Sen,Chikou_Span,sDotLine           : TSeries;
  PrevDate                           : real ;
  Senkou_Span_A,Senkou_Span_B,Senkou_Span_A_LB,Senkou_Span_B_LB : TSeries;
  sBottom, sTop, sTAR,Shift_A_LB,Shift_B_LB           : TSeries;
  AColor,ClrSpanA,ClrSpanB,ClrTenkan,ClrKijun,
  Color, ColorUp, ColorDn,ClrChikou,DwCol,UpCol,DwCol2,UpCol2  : TColor;
  Dots,bUseColor                        : boolean;
  NewDate                            : TDateTime;
  x1, x2: TLineCrossings;
 Begin

    nFS  := CreateParameterSelect('   Fill Style','Solid'#9
                          'Solid / Shaded'#9
                          'Horizontal'#9
                          'Vertical'#9
                          'FDiagonal'#9
                          'BDiagonal'#9
                          'Cross'#9
                          'DiagCross',1,false);
  UpCol := CreateParameterColor('   UpColor 1',RGB(000,090,000));       // Donkergroen
  UpCol2 := CreateParameterColor('   UpColor 2 (shaded)', RGB(000,040,000));  // Donkergroen
  DwCol := CreateParameterColor('   DownColor 1', RGB(120,000,000));     // Rood4/Donkerrood
  DwCol2 := CreateParameterColor('   DownColor 2 (shaded)',RGB(070,000,000)); // Rood4/Donkerrood
  Period1 := CreateParameterInteger('Period1', 1, 999 , 9, true);
  Period2 := CreateParameterInteger('Period2', 1, 999, 26, true);
  Period3 := CreateParameterInteger('Period3', 1, 999, 52, true);
  bUseColor := CreateParameterBoolean('Bars kleuren',false, false);
  ColorUp := CreateParameterColor('Up color',RGB(000,200,100)); //Groen
  ColorDn := CreateParameterColor('Down color',RGB(255,110,110)); //Rood
  Dots      := CreateParameterBoolean('Dots?', false, false);

 With Indicator do
  Begin
   ShortName      :='Trend';
   RequiredBars     := 5 * Maxint(Maxint(Period1,Period2),Period3);
   Indicator.NewBand  := false;
   Indicator.ScaleRange := srCommon;
    HiddenParams := true;
  End;

 Tenkan_Sen    := DivideSeriesBy(AddSeries(HighSeries(High,Period1),LowSeries(Low,Period1)),2);
 Kijun_Sen     := DivideSeriesBy(AddSeries(HighSeries(High,Period2),LowSeries(Low,Period2)),2);
 Chikou_Span    := ShiftSeries(Close,-Period2 );
 Senkou_Span_A   := ShiftSeries(DivideSeriesBy(AddSeries(Tenkan_Sen,Kijun_Sen),2),Period2);
 Senkou_Span_B   := ShiftSeries(DivideSeriesBy(AddSeries(HighSeries(High,Period3),LowSeries(Low,Period3)),2),Period2);
 Senkou_Span_A_LB := DivideSeriesBy(AddSeries(Tenkan_Sen,Kijun_Sen),2);
 Senkou_Span_B_LB := DivideSeriesBy(AddSeries(HighSeries(High,Period3),LowSeries(Low,Period3)),2);
 Shift_A_LB    := ShiftSeries(DivideSeriesBy(AddSeries(Tenkan_Sen,Kijun_Sen),2),1);
 Shift_B_LB    := ShiftSeries(DivideSeriesBy(AddSeries(HighSeries(High,Period3),LowSeries(Low,Period3)),2),1);

 ClrSpanA  := KleurSelec(2);  ClrSpanB  := KleurSelec(4);
 ClrTenkan := KleurSelec(2);  ClrKijun  := KleurSelec(4);   ClrChikou := KleurSelec(3);

for i := Firstvalidindex(Senkou_Span_B)+1 to barcount-1 do
 Begin
 PrevDate := CalcBarPosition(0, false);
 If i = barcount - 1 then
  Begin
  For j := 1 to Period2 do
  Begin
  NewDate   := CalcBarPosition(j, false);
  PositionBar := Period2 - j;
  TekenTrLine(PrevDate, Shift_B_LB[i-PositionBar], NewDate, Senkou_Span_B_LB[i-PositionBar],ClrSpanB,2,lsSolid);
  TekenTrLine(PrevDate,Shift_A_LB[i-PositionBar],NewDate,Senkou_Span_A_LB[i-PositionBar],ClrSpanA,2,lsSolid);
  If Isvalid(Senkou_Span_A_LB[i-PositionBar]) and Isvalid(Senkou_Span_B_LB[i-PositionBar]) then
  Begin
  AColor:= KleurSelec(4);
  If (Senkou_Span_A_LB[i-PositionBar])>(Senkou_Span_B_LB[i-PositionBar]) Then AColor := KleurSelec(2);
  End;
  TekenTrLine(NewDate , Senkou_Span_A_LB[i-PositionBar], NewDate, Senkou_Span_B_LB[i-PositionBar],AColor,1,lsSolid);
  PrevDate := NewDate;
  End;
  End;
 If Isvalid(Senkou_Span_A[i]) and Isvalid(Senkou_Span_B[i]) Then
  Begin
   SetBarColor(0,i,KleurSelec(2));
   If (Senkou_Span_A[i])>(Senkou_Span_B[i]) Then SetBarColor(0,i,KleurSelec(2));
  End;
 End;
 
x1 := Crossings(Close, MinSeries(Senkou_Span_A, Senkou_Span_B));
x2 := Crossings(Close, MaxSeries(Senkou_Span_A, Senkou_Span_B));
for i:=0 to BarCount-1 do
begin
 if x2[i] = lc1Over2 then EnterLong(i) else
 if x1[i] = lc2Over1 then EnterShort(i);
end;
   for i:=0 to BarCount-1 do
 begin
  if bUseColor then
  begin
   if Signals[i] = sgEnterLong then Color := ColorUp else
    if Signals[i] = sgEnterShort then Color := ColorDn;
   if Color <> 0 then SetParentBarColor(i, Color);
  end;
 end;
 //**
 case nFS of
  0: FillLinesRegion(0, 1, UpCol, DwCol, bsSolid);
  1: FillLinesRegionShaded(0, 1, UpCol2, UpCol, DwCol2, DwCol);
  2: FillLinesRegion(0, 1, UpCol, DwCol, bsHorizontal);
  3: FillLinesRegion(0, 1, UpCol, DwCol, bsVertical);
  4: FillLinesRegion(0, 1, UpCol, DwCol, bsFDiagonal);
  5: FillLinesRegion(0, 1, UpCol, DwCol, bsBDiagonal);
  6: FillLinesRegion(0, 1, UpCol, DwCol, bsCross);
  7: FillLinesRegion(0, 1, UpCol, DwCol, bsDiagCross);
 end;
 // -------------------------------------------

Teken(Senkou_Span_A,'Senkou_Span_A',ClrSpanA ,2);
Teken(Senkou_Span_B,'Senkou_Span_B',ClrSpanB ,2);
Teken(Tenkan_Sen  ,'Tenkan_Sen'  ,ClrTenkan,2);
Teken(Kijun_sen  ,'Kijun-Sen'  ,ClrKijun ,2);
Teken(Chikou_Span ,'Chikou_Span' ,ClrChikou,2);

 sBottom := MinSeries(Senkou_Span_A, Senkou_Span_B);
 sTop := MaxSeries(Senkou_Span_A, Senkou_Span_B);
 sTAR := MultiplySeriesBy(DivideSeries(SubtractSeries(Close, sBottom), SubtractSeries(sTop, sBottom)), 100);
  if Dots then sDotLine := Close else sDotLine := CreateSeries(BarCount);
 //************************************************************;
 with CreateLine(sDotLine) do
 begin
  Name   := 'Dot-color';
  LineType := ltDot;
  Color  := clYellow;
  Width  := 3;
 end;
 with createline(sTAR) do
 begin
  Name := 'TAR';
  Color := clWhite;
  LineContent := lcTAR;
  Visible := false;
 end;
 ShowLastSignalInfo;
 END.
Koers sluit boven Span_A Koop Candels groen
Koers sluit onder Span_A Sluit koop Candels Grijs
Koers sluit onder Span_B Verkoop Candels Rood
Koers sluit boven Span_B sluit verkoop Candels Grijs

Ik weet niet of het zo duidelijk is maar boven de cloud groen
In de cloud grijs en onder de cloud Rood
mvg Theo316

Eric
Berichten: 3282
Lid geworden op: za sep 10, 2005 2:41 am
Locatie: Den Haag

Re: Ichomoku Kinko Hyo Chart

Bericht door Eric »

De signalen moeten dus ook veranderen als ik het goed begrijp - er zaten nog geen exit-signalen in.

Code: Selecteer alles

{- Filename: 1A_ Cloud_Tar -}
// gewijzigd 17-10-2011
 // gewijzigd 22-07-2020
 procedure ShowLastSignalInfo;
var
 xCol : TColor;
 i: integer;
 s: string;
begin
 { Parameters }
 xCol := CreateParameterColor('Kleur', RGB(184,134,011)); // Guldenroede
 i := BarCount-1;
 while i >= 0 do
 begin
  if Signals[i] <> sgNeutral then
  begin

   s := DateTimeToStr(DateTime[i]) + ' ' + FormatFloat('0.00', Close[i]);
   case Signals[i] of
   sgEnterLong: s := '1_Trend_BUY_'+s;
   sgEnterShort:s := '1_Trend_SELL_'+s;
   end;
   with CreateText(0, 0, s) do
   begin
    Color :=  xCol
    X1Pct :=99.75;
    HorzPosition := hpLeft;
    Y1Pct :=0.25;
    VertPosition := vpTop;
   end;
   i := 0;
  end;
  i := i-1;
 end;
end;
function AddWorkDays(Date: TDateTime; WorkDays: integer): TDateTime;
var
 n: integer;
Begin
 n := DayOfWeek(Date)-2;
 WorkDays := WorkDays + n;
 Result := (Date-n) + (WorkDays div 5) * 7 + (WorkDays mod 5);
End;
//
function AddMinutes(DateTime: TDateTime;n:integer): TDateTime;
var
  DayNr,Time: TDateTime;
  j,k: integer;
Begin
 Time := frac(DateTime);
 j := 1;
 k := 0;
 While j < n + 1 do
 begin
  If Time > Instrument.MarketClose Then
   Begin
    k := k + 1;
    Time := Instrument.MarketOpen;
   End;
  DayNr := AddWorkDays(datetime, k);
  Time := Time + barinterval;
  j := j + 1;
  Result := trunc(DayNr) + Time;
 End;
End;
//
function AddMonths(Date: TDateTime; Months: integer): TDateTime;
var
 YY, MM, DD: integer;
Begin
 DecodeDate(Date, YY, MM, DD);
 DD := 1;
 MM := MM + Months;
 YY := YY + ((MM-1) div 12);
 MM := (MM-1) mod 12 + 1;
 if MM <= 0 then
  Begin
  MM := MM + 12;
  YY := YY -1;
  End;
 Result := EncodeDate(YY, MM, DD);
End;
//
function CalcBarPosition(n: integer; CalendarDays: boolean): TDateTime;
Begin
 if BarCount > 0 Then
  Result := BarPosition[BarCount-1]
 else
  Result := Date;
 if BarInterval = 1 then
  if CalendarDays then
   Result := Result + n
  else
   Result := AddWorkDays(Result, n)
 else
 if BarInterval = 7 then
  Result := AddWorkDays(Result, 5*n)
 else
 if BarInterval = 30 then
  Result := AddMonths(Result, n)
 else
 if BarInterval = 90 then
  Result := AddMonths(Result, 3*n)
 else
 if BarInterval = 365 then
  Result := AddMonths(Result, 12*n)
 else
 if BarInterval < 1 then
  Result := AddMinutes(Result,n);
End;
//
Function KleurSelec(Selec:Integer): TColor;
 Begin
  case Selec of
   1: Result := RGB(000,255,000); //Lime
   2: Result := RGB(000,200,100); //Groen
   3: Result := RGB(	232,232,232); //Grijs91
   4: Result := RGB(255,110,110); //Rood
  end;
  End;
//
Procedure Teken(serie:TSeries;Naam:String;Kleur:Tcolor;Dik:Integer);
Begin
 With CreateLine(Serie) Do
  Begin
   Name := Naam;
   Color := Kleur;
   Width := Dik;
  End;
End;
//
Procedure TekenVert(a,b,c,d:TSeries;Kleur:Tcolor;Dik:Integer;Soort:TLineType;Naam:String);
Begin
 With CreateLineOHLC(a,b,c,d) Do
 Begin
  Color  := Kleur;
  Width  := Dik ;
  LineType := Soort;
  Name   := Naam ;
 End;
End;
//
Procedure TekenTrLine(Dat1:TdateTime;Y1:Real;Dat2:TDateTime;Y2:Real;Kleur:TColor;Dik:Integer;Soort:TLineType);
  Begin
   With CreateTrendLine(Dat1,Y1,Dat2,Y2) Do
   Begin
    Color := Kleur;
    Width := Dik ;
    Style := Soort;
   End;
  End;
//
  var
  Period1,Period2,Period3,i,j,PositionBar,nFS          : integer;
  Tenkan_Sen,Kijun_Sen,Chikou_Span,sDotLine           : TSeries;
  PrevDate                           : real ;
  Senkou_Span_A,Senkou_Span_B,Senkou_Span_A_LB,Senkou_Span_B_LB : TSeries;
  sBottom, sTop, sTAR,Shift_A_LB,Shift_B_LB           : TSeries;
  AColor,ClrSpanA,ClrSpanB,ClrTenkan,ClrKijun,
  Color, ColorUp, ColorDn,ClrChikou,DwCol,UpCol,DwCol2,UpCol2  : TColor;
  Dots,bUseColor                        : boolean;
  NewDate                            : TDateTime;
  x1, x2: TLineCrossings;
 Begin

    nFS  := CreateParameterSelect('   Fill Style','Solid'#9
                          'Solid / Shaded'#9
                          'Horizontal'#9
                          'Vertical'#9
                          'FDiagonal'#9
                          'BDiagonal'#9
                          'Cross'#9
                          'DiagCross',1,false);
  UpCol := CreateParameterColor('   UpColor 1',RGB(000,090,000));       // Donkergroen
  UpCol2 := CreateParameterColor('   UpColor 2 (shaded)', RGB(000,040,000));  // Donkergroen
  DwCol := CreateParameterColor('   DownColor 1', RGB(120,000,000));     // Rood4/Donkerrood
  DwCol2 := CreateParameterColor('   DownColor 2 (shaded)',RGB(070,000,000)); // Rood4/Donkerrood
  Period1 := CreateParameterInteger('Period1', 1, 999 , 9, true);
  Period2 := CreateParameterInteger('Period2', 1, 999, 26, true);
  Period3 := CreateParameterInteger('Period3', 1, 999, 52, true);
  bUseColor := CreateParameterBoolean('Bars kleuren',false, false);
  ColorUp := CreateParameterColor('Up color',RGB(000,200,100)); //Groen
  ColorDn := CreateParameterColor('Down color',RGB(255,110,110)); //Rood
  Dots      := CreateParameterBoolean('Dots?', false, false);

 With Indicator do
  Begin
   ShortName      :='Trend';
   RequiredBars     := 5 * Maxint(Maxint(Period1,Period2),Period3);
   Indicator.NewBand  := false;
   Indicator.ScaleRange := srCommon;
    HiddenParams := true;
  End;

 Tenkan_Sen    := DivideSeriesBy(AddSeries(HighSeries(High,Period1),LowSeries(Low,Period1)),2);
 Kijun_Sen     := DivideSeriesBy(AddSeries(HighSeries(High,Period2),LowSeries(Low,Period2)),2);
 Chikou_Span    := ShiftSeries(Close,-Period2 );
 Senkou_Span_A   := ShiftSeries(DivideSeriesBy(AddSeries(Tenkan_Sen,Kijun_Sen),2),Period2);
 Senkou_Span_B   := ShiftSeries(DivideSeriesBy(AddSeries(HighSeries(High,Period3),LowSeries(Low,Period3)),2),Period2);
 Senkou_Span_A_LB := DivideSeriesBy(AddSeries(Tenkan_Sen,Kijun_Sen),2);
 Senkou_Span_B_LB := DivideSeriesBy(AddSeries(HighSeries(High,Period3),LowSeries(Low,Period3)),2);
 Shift_A_LB    := ShiftSeries(DivideSeriesBy(AddSeries(Tenkan_Sen,Kijun_Sen),2),1);
 Shift_B_LB    := ShiftSeries(DivideSeriesBy(AddSeries(HighSeries(High,Period3),LowSeries(Low,Period3)),2),1);

 ClrSpanA  := KleurSelec(2);  ClrSpanB  := KleurSelec(4);
 ClrTenkan := KleurSelec(2);  ClrKijun  := KleurSelec(4);   ClrChikou := KleurSelec(3);

for i := Firstvalidindex(Senkou_Span_B)+1 to barcount-1 do
 Begin
 PrevDate := CalcBarPosition(0, false);
 If i = barcount - 1 then
  Begin
  For j := 1 to Period2 do
  Begin
  NewDate   := CalcBarPosition(j, false);
  PositionBar := Period2 - j;
  TekenTrLine(PrevDate, Shift_B_LB[i-PositionBar], NewDate, Senkou_Span_B_LB[i-PositionBar],ClrSpanB,2,lsSolid);
  TekenTrLine(PrevDate,Shift_A_LB[i-PositionBar],NewDate,Senkou_Span_A_LB[i-PositionBar],ClrSpanA,2,lsSolid);
  If Isvalid(Senkou_Span_A_LB[i-PositionBar]) and Isvalid(Senkou_Span_B_LB[i-PositionBar]) then
  Begin
  AColor:= KleurSelec(4);
  If (Senkou_Span_A_LB[i-PositionBar])>(Senkou_Span_B_LB[i-PositionBar]) Then AColor := KleurSelec(2);
  End;
  TekenTrLine(NewDate , Senkou_Span_A_LB[i-PositionBar], NewDate, Senkou_Span_B_LB[i-PositionBar],AColor,1,lsSolid);
  PrevDate := NewDate;
  End;
  End;
 If Isvalid(Senkou_Span_A[i]) and Isvalid(Senkou_Span_B[i]) Then
  Begin
   SetBarColor(0,i,KleurSelec(2));
   If (Senkou_Span_A[i])>(Senkou_Span_B[i]) Then SetBarColor(0,i,KleurSelec(2));
  End;
 End;
 
 x1 := Crossings(Close, MinSeries(Senkou_Span_A, Senkou_Span_B));
 x2 := Crossings(Close, MaxSeries(Senkou_Span_A, Senkou_Span_B));
 for i:=0 to BarCount-1 do
 begin
  if x2[i] = lc1Over2 then
  begin
   EnterLong(i);
   Color := ColorUp;
  end else
  if x2[i] = lc2Over1 then
  begin
   ExitAny(i);
   Color := clSilver;
  end else
  if x1[i] = lc2Over1 then
  begin
   EnterShort(i);
   Color := ColorDn;
  end else
  if x1[i] = lc1Over2 then
  begin
   ExitAny(i);
   Color := clSilver;
  end;
   
  if bUseColor then
  begin
   if Color <> 0 then SetParentBarColor(i, Color);
  end;
 end;
 //**
 case nFS of
  0: FillLinesRegion(0, 1, UpCol, DwCol, bsSolid);
  1: FillLinesRegionShaded(0, 1, UpCol2, UpCol, DwCol2, DwCol);
  2: FillLinesRegion(0, 1, UpCol, DwCol, bsHorizontal);
  3: FillLinesRegion(0, 1, UpCol, DwCol, bsVertical);
  4: FillLinesRegion(0, 1, UpCol, DwCol, bsFDiagonal);
  5: FillLinesRegion(0, 1, UpCol, DwCol, bsBDiagonal);
  6: FillLinesRegion(0, 1, UpCol, DwCol, bsCross);
  7: FillLinesRegion(0, 1, UpCol, DwCol, bsDiagCross);
 end;
 // -------------------------------------------

 Teken(Senkou_Span_A,'Senkou_Span_A',ClrSpanA ,2);
 Teken(Senkou_Span_B,'Senkou_Span_B',ClrSpanB ,2);
 Teken(Tenkan_Sen  ,'Tenkan_Sen'  ,ClrTenkan,2);
 Teken(Kijun_sen  ,'Kijun-Sen'  ,ClrKijun ,2);
 Teken(Chikou_Span ,'Chikou_Span' ,ClrChikou,2);

 sBottom := MinSeries(Senkou_Span_A, Senkou_Span_B);
 sTop := MaxSeries(Senkou_Span_A, Senkou_Span_B);
 sTAR := MultiplySeriesBy(DivideSeries(SubtractSeries(Close, sBottom), SubtractSeries(sTop, sBottom)), 100);
 if Dots then sDotLine := Close else sDotLine := CreateSeries(BarCount);
 //************************************************************;

 with CreateLine(sDotLine) do
 begin
  Name   := 'Dot-color';
  LineType := ltDot;
  Color  := clYellow;
  Width  := 3;
 end;
 with createline(sTAR) do
 begin
  Name := 'TAR';
  Color := clWhite;
  LineContent := lcTAR;
  Visible := false;
 end;

 ShowLastSignalInfo;
END.
---
Eric

Theo316
Berichten: 160
Lid geworden op: di dec 04, 2007 2:39 pm

Re: Ichomoku Kinko Hyo Chart

Bericht door Theo316 »

Hallo Eric
Dank je zo ver
Maar inderdaad ik zie geen exit signaal als de candel in de cloud sluit en ik zie ook niet dat de candel
gray kleurt als de candel in de cloud is
Ik zie bij parameters alleen de up color en down color staan
Zou je hier nog even naar willen kijken of zie ik iets over het hoofd ?
bvd Theo316

Eric
Berichten: 3282
Lid geworden op: za sep 10, 2005 2:41 am
Locatie: Den Haag

Re: Ichomoku Kinko Hyo Chart

Bericht door Eric »

Je kunt de neutral kleur nu ook instellen als parameter.

Code: Selecteer alles

{- Filename: 1A_ Cloud_Tar -}
// gewijzigd 17-10-2011
 // gewijzigd 22-07-2020
 procedure ShowLastSignalInfo;
var
 xCol : TColor;
 i: integer;
 s: string;
begin
 { Parameters }
 xCol := CreateParameterColor('Kleur', RGB(184,134,011)); // Guldenroede
 i := BarCount-1;
 while i >= 0 do
 begin
  if Signals[i] <> sgNeutral then
  begin

   s := DateTimeToStr(DateTime[i]) + ' ' + FormatFloat('0.00', Close[i]);
   case Signals[i] of
   sgEnterLong: s := '1_Trend_BUY_'+s;
   sgEnterShort:s := '1_Trend_SELL_'+s;
   end;
   with CreateText(0, 0, s) do
   begin
    Color :=  xCol
    X1Pct :=99.75;
    HorzPosition := hpLeft;
    Y1Pct :=0.25;
    VertPosition := vpTop;
   end;
   i := 0;
  end;
  i := i-1;
 end;
end;
function AddWorkDays(Date: TDateTime; WorkDays: integer): TDateTime;
var
 n: integer;
Begin
 n := DayOfWeek(Date)-2;
 WorkDays := WorkDays + n;
 Result := (Date-n) + (WorkDays div 5) * 7 + (WorkDays mod 5);
End;
//
function AddMinutes(DateTime: TDateTime;n:integer): TDateTime;
var
  DayNr,Time: TDateTime;
  j,k: integer;
Begin
 Time := frac(DateTime);
 j := 1;
 k := 0;
 While j < n + 1 do
 begin
  If Time > Instrument.MarketClose Then
   Begin
    k := k + 1;
    Time := Instrument.MarketOpen;
   End;
  DayNr := AddWorkDays(datetime, k);
  Time := Time + barinterval;
  j := j + 1;
  Result := trunc(DayNr) + Time;
 End;
End;
//
function AddMonths(Date: TDateTime; Months: integer): TDateTime;
var
 YY, MM, DD: integer;
Begin
 DecodeDate(Date, YY, MM, DD);
 DD := 1;
 MM := MM + Months;
 YY := YY + ((MM-1) div 12);
 MM := (MM-1) mod 12 + 1;
 if MM <= 0 then
  Begin
  MM := MM + 12;
  YY := YY -1;
  End;
 Result := EncodeDate(YY, MM, DD);
End;
//
function CalcBarPosition(n: integer; CalendarDays: boolean): TDateTime;
Begin
 if BarCount > 0 Then
  Result := BarPosition[BarCount-1]
 else
  Result := Date;
 if BarInterval = 1 then
  if CalendarDays then
   Result := Result + n
  else
   Result := AddWorkDays(Result, n)
 else
 if BarInterval = 7 then
  Result := AddWorkDays(Result, 5*n)
 else
 if BarInterval = 30 then
  Result := AddMonths(Result, n)
 else
 if BarInterval = 90 then
  Result := AddMonths(Result, 3*n)
 else
 if BarInterval = 365 then
  Result := AddMonths(Result, 12*n)
 else
 if BarInterval < 1 then
  Result := AddMinutes(Result,n);
End;
//
Function KleurSelec(Selec:Integer): TColor;
 Begin
  case Selec of
   1: Result := RGB(000,255,000); //Lime
   2: Result := RGB(000,200,100); //Groen
   3: Result := RGB(	232,232,232); //Grijs91
   4: Result := RGB(255,110,110); //Rood
  end;
  End;
//
Procedure Teken(serie:TSeries;Naam:String;Kleur:Tcolor;Dik:Integer);
Begin
 With CreateLine(Serie) Do
  Begin
   Name := Naam;
   Color := Kleur;
   Width := Dik;
  End;
End;
//
Procedure TekenVert(a,b,c,d:TSeries;Kleur:Tcolor;Dik:Integer;Soort:TLineType;Naam:String);
Begin
 With CreateLineOHLC(a,b,c,d) Do
 Begin
  Color  := Kleur;
  Width  := Dik ;
  LineType := Soort;
  Name   := Naam ;
 End;
End;
//
Procedure TekenTrLine(Dat1:TdateTime;Y1:Real;Dat2:TDateTime;Y2:Real;Kleur:TColor;Dik:Integer;Soort:TLineType);
  Begin
   With CreateTrendLine(Dat1,Y1,Dat2,Y2) Do
   Begin
    Color := Kleur;
    Width := Dik ;
    Style := Soort;
   End;
  End;
//
  var
  Period1,Period2,Period3,i,j,PositionBar,nFS          : integer;
  Tenkan_Sen,Kijun_Sen,Chikou_Span,sDotLine           : TSeries;
  PrevDate                           : real ;
  Senkou_Span_A,Senkou_Span_B,Senkou_Span_A_LB,Senkou_Span_B_LB : TSeries;
  sBottom, sTop, sTAR,Shift_A_LB,Shift_B_LB           : TSeries;
  AColor,ClrSpanA,ClrSpanB,ClrTenkan,ClrKijun,
  Color, ColorUp, ColorDn,ColorNeu,ClrChikou,DwCol,UpCol,DwCol2,UpCol2  : TColor;
  Dots,bUseColor                        : boolean;
  NewDate                            : TDateTime;
  x1, x2: TLineCrossings;
 Begin

    nFS  := CreateParameterSelect('   Fill Style','Solid'#9
                          'Solid / Shaded'#9
                          'Horizontal'#9
                          'Vertical'#9
                          'FDiagonal'#9
                          'BDiagonal'#9
                          'Cross'#9
                          'DiagCross',1,false);
  UpCol := CreateParameterColor('   UpColor 1',RGB(000,090,000));       // Donkergroen
  UpCol2 := CreateParameterColor('   UpColor 2 (shaded)', RGB(000,040,000));  // Donkergroen
  DwCol := CreateParameterColor('   DownColor 1', RGB(120,000,000));     // Rood4/Donkerrood
  DwCol2 := CreateParameterColor('   DownColor 2 (shaded)',RGB(070,000,000)); // Rood4/Donkerrood
  Period1 := CreateParameterInteger('Period1', 1, 999 , 9, true);
  Period2 := CreateParameterInteger('Period2', 1, 999, 26, true);
  Period3 := CreateParameterInteger('Period3', 1, 999, 52, true);
  bUseColor := CreateParameterBoolean('Bars kleuren',true, false);
  ColorUp := CreateParameterColor('Up color',RGB(000,200,100)); //Groen
  ColorDn := CreateParameterColor('Down color',RGB(255,110,110)); //Rood
  ColorNeu:= CreateParameterColor('Neutral color',clSilver); //Rood
  Dots      := CreateParameterBoolean('Dots?', false, false);

 With Indicator do
  Begin
   ShortName      :='Trend';
   RequiredBars     := 5 * Maxint(Maxint(Period1,Period2),Period3);
   Indicator.NewBand  := false;
   Indicator.ScaleRange := srCommon;
    HiddenParams := true;
  End;

 Tenkan_Sen    := DivideSeriesBy(AddSeries(HighSeries(High,Period1),LowSeries(Low,Period1)),2);
 Kijun_Sen     := DivideSeriesBy(AddSeries(HighSeries(High,Period2),LowSeries(Low,Period2)),2);
 Chikou_Span    := ShiftSeries(Close,-Period2 );
 Senkou_Span_A   := ShiftSeries(DivideSeriesBy(AddSeries(Tenkan_Sen,Kijun_Sen),2),Period2);
 Senkou_Span_B   := ShiftSeries(DivideSeriesBy(AddSeries(HighSeries(High,Period3),LowSeries(Low,Period3)),2),Period2);
 Senkou_Span_A_LB := DivideSeriesBy(AddSeries(Tenkan_Sen,Kijun_Sen),2);
 Senkou_Span_B_LB := DivideSeriesBy(AddSeries(HighSeries(High,Period3),LowSeries(Low,Period3)),2);
 Shift_A_LB    := ShiftSeries(DivideSeriesBy(AddSeries(Tenkan_Sen,Kijun_Sen),2),1);
 Shift_B_LB    := ShiftSeries(DivideSeriesBy(AddSeries(HighSeries(High,Period3),LowSeries(Low,Period3)),2),1);

 ClrSpanA  := KleurSelec(2);  ClrSpanB  := KleurSelec(4);
 ClrTenkan := KleurSelec(2);  ClrKijun  := KleurSelec(4);   ClrChikou := KleurSelec(3);

for i := Firstvalidindex(Senkou_Span_B)+1 to barcount-1 do
 Begin
 PrevDate := CalcBarPosition(0, false);
 If i = barcount - 1 then
  Begin
  For j := 1 to Period2 do
  Begin
  NewDate   := CalcBarPosition(j, false);
  PositionBar := Period2 - j;
  TekenTrLine(PrevDate, Shift_B_LB[i-PositionBar], NewDate, Senkou_Span_B_LB[i-PositionBar],ClrSpanB,2,lsSolid);
  TekenTrLine(PrevDate,Shift_A_LB[i-PositionBar],NewDate,Senkou_Span_A_LB[i-PositionBar],ClrSpanA,2,lsSolid);
  If Isvalid(Senkou_Span_A_LB[i-PositionBar]) and Isvalid(Senkou_Span_B_LB[i-PositionBar]) then
  Begin
  AColor:= KleurSelec(4);
  If (Senkou_Span_A_LB[i-PositionBar])>(Senkou_Span_B_LB[i-PositionBar]) Then AColor := KleurSelec(2);
  End;
  TekenTrLine(NewDate , Senkou_Span_A_LB[i-PositionBar], NewDate, Senkou_Span_B_LB[i-PositionBar],AColor,1,lsSolid);
  PrevDate := NewDate;
  End;
  End;
 If Isvalid(Senkou_Span_A[i]) and Isvalid(Senkou_Span_B[i]) Then
  Begin
   SetBarColor(0,i,KleurSelec(2));
   If (Senkou_Span_A[i])>(Senkou_Span_B[i]) Then SetBarColor(0,i,KleurSelec(2));
  End;
 End;
 
 x1 := Crossings(Close, MinSeries(Senkou_Span_A, Senkou_Span_B));
 x2 := Crossings(Close, MaxSeries(Senkou_Span_A, Senkou_Span_B));
 for i:=0 to BarCount-1 do
 begin
  if x2[i] = lc1Over2 then
  begin
   EnterLong(i);
   Color := ColorUp;
  end else
  if x1[i] = lc2Over1 then
  begin
   EnterShort(i);
   Color := ColorDn;
  end else
  if x2[i] = lc2Over1 then
  begin
   ExitAny(i);
   Color := ColorNeu;
  end else
  if x1[i] = lc1Over2 then
  begin
   ExitAny(i);
   Color := ColorNeu;
  end;
   
  if bUseColor then
  begin
   if Color <> 0 then SetParentBarColor(i, Color);
  end;
 end;
 //**
 case nFS of
  0: FillLinesRegion(0, 1, UpCol, DwCol, bsSolid);
  1: FillLinesRegionShaded(0, 1, UpCol2, UpCol, DwCol2, DwCol);
  2: FillLinesRegion(0, 1, UpCol, DwCol, bsHorizontal);
  3: FillLinesRegion(0, 1, UpCol, DwCol, bsVertical);
  4: FillLinesRegion(0, 1, UpCol, DwCol, bsFDiagonal);
  5: FillLinesRegion(0, 1, UpCol, DwCol, bsBDiagonal);
  6: FillLinesRegion(0, 1, UpCol, DwCol, bsCross);
  7: FillLinesRegion(0, 1, UpCol, DwCol, bsDiagCross);
 end;
 // -------------------------------------------

 Teken(Senkou_Span_A,'Senkou_Span_A',ClrSpanA ,2);
 Teken(Senkou_Span_B,'Senkou_Span_B',ClrSpanB ,2);
 Teken(Tenkan_Sen  ,'Tenkan_Sen'  ,ClrTenkan,2);
 Teken(Kijun_sen  ,'Kijun-Sen'  ,ClrKijun ,2);
 Teken(Chikou_Span ,'Chikou_Span' ,ClrChikou,2);

 sBottom := MinSeries(Senkou_Span_A, Senkou_Span_B);
 sTop := MaxSeries(Senkou_Span_A, Senkou_Span_B);
 sTAR := MultiplySeriesBy(DivideSeries(SubtractSeries(Close, sBottom), SubtractSeries(sTop, sBottom)), 100);
 if Dots then sDotLine := Close else sDotLine := CreateSeries(BarCount);
 //************************************************************;

 with CreateLine(sDotLine) do
 begin
  Name   := 'Dot-color';
  LineType := ltDot;
  Color  := clYellow;
  Width  := 3;
 end;
 with createline(sTAR) do
 begin
  Name := 'TAR';
  Color := clWhite;
  LineContent := lcTAR;
  Visible := false;
 end;

 ShowLastSignalInfo;
END.
---
Eric
Bijlagen
aex.GIF

Theo316
Berichten: 160
Lid geworden op: di dec 04, 2007 2:39 pm

Re: Ichomoku Kinko Hyo Chart

Bericht door Theo316 »

Dankjewel Eric ga er mee stoeien
Nog 1 vraag
Bij parameters kun je de kleuren veranderen ivm achtergrond
De up en down color veranderd wel neutral niet enig idee wat hier mis gaat

Eric
Berichten: 3282
Lid geworden op: za sep 10, 2005 2:41 am
Locatie: Den Haag

Re: Ichomoku Kinko Hyo Chart

Bericht door Eric »

Klopt, nog een keer de laatste versie installeren lost dit foutje ook op.

---
Eric

Theo316
Berichten: 160
Lid geworden op: di dec 04, 2007 2:39 pm

Re: Ichomoku Kinko Hyo Chart

Bericht door Theo316 »

Bedankt maar weer

Plaats reactie