Trading System

Stel hier uw vragen over TA-script, of help anderen met het oplossen van hun probleem
Plaats reactie
Eric
Berichten: 3133
Lid geworden op: za sep 10, 2005 2:41 am
Locatie: Den Haag

Re: Trading System

Bericht door Eric » vr dec 20, 2019 8:21 pm

Je kunt de indicator al opnemen in een TAR rapport want hij heeft al een TAR waarde (op verzoek van PaulKr). Zie viewtopic.php?p=4010#p4010

Ik weet alleen niet wat zijn idee was voor de TAR adviestabel.

Wat wilde je zelf als TAR-waarde gebruiken? Of wil je eigenlijk alleen koop/verkoop zien?

---
Eric

Theo316
Berichten: 142
Lid geworden op: di dec 04, 2007 2:39 pm

Re: Trading System

Bericht door Theo316 » vr dec 20, 2019 9:45 pm

Ik wil graag de koop en verkoop zien als de kleur veranderd als dit kan

Eric
Berichten: 3133
Lid geworden op: za sep 10, 2005 2:41 am
Locatie: Den Haag

Re: Trading System

Bericht door Eric » za dec 21, 2019 12:13 pm

Dat kan:

Code: Selecteer alles

{- Filename: Trend for All Markets -}

var
 FastLen, MMLen, SlowLen, Length, StDv, Average1, Average2, Smooth, i: integer;
 xAvg1, bbMacd, xAvg21, xAvg22, xAvg23, xAvg31, xAvg32, xAvg33, mabbMacd : TSeries;
 sDev, upperBand, lowerBand, t3Trnd, t3TrndSmth, TARValue        : TSeries;
begin

{ Parameters }
 FastLen := CreateParameterInteger('FastLen', 1, 999, 12, true);
 MMLen  := CreateParameterInteger('MMLen', 1, 999, 34, true);
 SlowLen := CreateParameterInteger('SlowLen', 1, 999, 26, true);
 Length  := CreateParameterInteger('Length', 1, 999, 10, true);
 StDv   := CreateParameterInteger('StDv', 1, 999, 1, true);
 Average1 := CreateParameterInteger('Average1', 1, 999, 32, true);
 Average2 := CreateParameterInteger('Average2', 1, 999, 5, true);
 Smooth  := CreateParameterInteger('Smooth', 1, 999, 5, true);

{ Indicator eigenschappen }
 with Indicator do
 begin
  RequiredBars := 5*(SlowLen+Length+Average1+Average2);
 end;

{ Berekening }
 bbMacd   := MACD(Close, FastLen, SlowLen);
 mabbMacd  := Ma(bbMacd, maSimple,1);
 xAvg1   := MA(bbMacd, maExponential, Length);
 sDev    := StdDev(bbMacd, Length);
 upperBand := AddSeries(xAvg1, MultiplySeriesBy(sDev, StDv));
 lowerBand := SubtractSeries(xAvg1, MultiplySeriesBy(sDev, StDv));

 xAvg21   := MA(Momentum(Close, 1), maExponential, Average1);
 xAvg22   := MA(xAvg21, maExponential, Average2);
 xAvg23   := MA(xAvg22, maExponential, 1);
 xAvg31   := MA(AbsSeries(Momentum(Close, 1)), maExponential, Average1);
 xAvg32   := MA(xAvg31, maExponential, Average2);
 xAvg33   := MA(xAvg32, maExponential, 1);

 t3Trnd   := DivideSeries(xAvg23, xAvg33);
 t3TrndSmth := MA(t3Trnd, maExponential, Smooth);

 TARValue := FillSeries(CreateSeries(BarCount), 0);

 for i:=0 to BarCount-1 do
 begin
  if i>0 then TARValue[i] := TARValue[i-1];
  if IsValid(t3TrndSmth[i]) and IsValid(bbMacd[i]) then
  begin
   if (t3Trnd[i] <= t3TrndSmth[i]) AND (bbMacd[i] < upperBand[i]) THEN
   begin
    SetBarColor(1, i, clRed);
    EnterShort(i);
    TARValue[i] := -1;
   end else
   begin
    SetBarColor(1, i, clLime);
    EnterLong(i);
    TARValue[i] := 1;
   end;
  end;

  if IsValid(bbMacd[i]) then
  begin
   if (bbMacd[i] < 0) then
    SetBarColor(4, i, clRed)
   else
    SetBarColor(4, i, clBlue);
  end;
 end;

{ Weergave }
 with CreateLine(mabbMacd) do
 begin
  Name := 'bbMacd-line';
  Color := clYellow;
  Width := 1;
 end;

 with CreateLine(bbMacd) do
 begin
  Name := 'bbMacd';
  Color := clWhite;
  LineType := ltDot;
  Width := 3;
 end;

 with CreateLine(upperBand) do
 begin
  Name := 'upperBand';
  Color := clGray;
 end;

 with CreateLine(lowerBand) do
 begin
  Name := 'lowerBand';
  Color := clGray;
 end;

 with CreateLine(FillSeries(CreateSeries(BarCount), 0)) do
 begin
  Name   := 'Zero-line';
  Color  := clWhite;
  Width  := 2;
 end;

 with CreateLine(TARValue) do
 begin
  Name := 'TAR';
  Color := clWhite;
  Visible := false;
  LineContent := lcTAR;
  Width := 1;
 end;
END.
De adviestabel dan instellen als volgt:
kleiner dan 0: Sell
groter: Buy

---
Eric

Theo316
Berichten: 142
Lid geworden op: di dec 04, 2007 2:39 pm

Re: Trading System

Bericht door Theo316 » za dec 21, 2019 12:23 pm

Dankjewel
Allemaal een prettige kerst en een goed uiteinde
Met vriendelijke groet Theo316

Bakstenen
Berichten: 533
Lid geworden op: zo jul 19, 2015 7:51 pm

Re: Trading System

Bericht door Bakstenen » wo mar 25, 2020 9:48 pm

Eric,
kan jij deze indicator uitbreiden zodat ook de 50% erin staat,
{- Filename: Fibo C -}

var
nBarsT,nStrengthT,nBarsB,nStrengthB,i,HighBar,LowBar : integer;
sTops,sBottoms : TIntArray;
vTop,vBottom,Y : real;
X1, X2, X3 : TDateTime;
cColor : TColor;
bShowPct,bShowPctL : boolean;
begin
// Parameter
nBarsT := CreateParameterInteger('Lookback Top', 1, 999, 8, true);
nBarsB := CreateParameterInteger('Lookback Bottom', 1, 999, 8, true);
cColor := CreateParameterColor('Color', clBlue);
bShowPct := CreateParameterBoolean('Percentages', true, false);
bShowPctL := CreateParameterBoolean('Percentages Left', true, false);
nStrengthT := nBarsT + 1;
nStrengthB := nBarsB + 1;

// Indicator eigenschappen---------------------------------------------------------
with Indicator do
begin
RequiredBars := nBarsB+100;
Shortname := 'Fibo'
NewBand := false;
ScaleRange := srCommon;
end;

// Indicatorberekening-------------------------------------------------------------
sTops := SwingHighIndexSeries(1, High, nStrengthT, nStrengthT+1);
sBottoms := SwingLowIndexSeries(1, Low, nStrengthB, nStrengthB+1);

for i:=0 to BarCount-1 do
begin
if (sTops = nStrengthT) then
begin
HighBar := i-nStrengthT;
vTop := High[i-nStrengthT];
end;

if (sBottoms = nStrengthB) then
begin
LowBar := i-nStrengthB;
vBottom := Low[i-nStrengthB];
end;

// Fibo-lijnen--------------------------------------------------------------------
if i = barcount - 1 then
begin
X1 := DateTime[MaxInt(HighBar, LowBar)-2];
X2 := DateTime[BarCount-1];
if bShowPctL then X3 := X1 else X3 := X2;

// Top-Bottom-Line
if (HighBar > LowBar) then
with CreateTrendline(DateTime[HighBar-1], vTop, DateTime[LowBar-1], vBottom) do
begin

Alvast bedankt

Theo316
Berichten: 142
Lid geworden op: di dec 04, 2007 2:39 pm

Re: Trading System

Bericht door Theo316 » do mar 26, 2020 1:45 am

Hallo Bakstenen
Deze gebruik ik kun je zelf kiezen(Ik weet alleen niet hoe je dit in 1 vak krijgt

Code: Selecteer alles

{- Filename: Fibonacci -}

                     // *** version Theo - 2017-04-08 ***
// === Variables ===============================================================

var 
 nBarsT,nStrengthT,nBarsB,nStrengthB,i,HiBar,LoBar,nDispl,nDisplx : integer; 
 sTops, sBottoms                         : TIntArray; 
 vTop,vBot,xP                           : real;
 xHide,xVV,nDBC,xShHL                       : boolean;
 xFiBo1,xFiBo2,xFiBo3,xFiBo4,xFiBo5,xFiBo6,xFiBo7,xFiBo8     : boolean;
 xFiBo9,xFiBo10,xFiBo11,xFiBo12,xShFib              : boolean;
 ColX, ColZ,ColX1, ColZ1,ColX2, ColZ2,ColX3,ColZ3,
 ColX4,ColZ4,ColX5,ColZ5 ,ColX6,ColZ6               : TColor;
 xFTB                               : string;
 X1,X2                              : TDateTime;

// === Procedures ==============================================================

// --- Procedure Plot Lines ----------------------------------------------------

procedure PlotTL(
  X0       : TDateTime; 
  Y0       : real;
  X1       : TDateTime;
  Y1       : real;
  aLineStyle   : TTrendLineStyle;
  aColor     : TColor;
  bDBC      : boolean;
  bVV       : boolean);

begin
 with CreateTrendline(X0, Y0, X1, Y1) do
 begin
  ExtendLeft   := false;
  ExtendRight   := true;
  Style      := aLineStyle;
  Color      := aColor;
  DrawBehindChart := bDBC;
  ValueVisible  := bVV;
 end;
end; 

// --- Procedure Plot Text -----------------------------------------------------

procedure PlotText(
  DT       : TDateTime;
  Price      : real; 
  sString     : string; 
  txVertPosition : TVertPosition;
  txHorzPosition : THorzPosition;
  aColor     : TColor);

begin 
 with CreateText(DT, Price, sString) do 
 begin 
  HorzPosition  := txHorzPosition;
  VertPosition  := txVertPosition; 
  UseBkColor   := false;
  Color      := aColor;
  DrawBehindChart := false;
 end; 
end; 

// === BEGIN ===================================================================

BEGIN

 // --- Indicator Properties -------------------------------------------------- 

 with Indicator do 
 begin 
  RequiredBars := nBarsB+100; 
  Shortname   := 'Fibo'
  NewBand    := false;
  ScaleRange  := srCommon;
  HiddenParams := true; 
 end;

 // --- Indicator Parameters -------------------------------------------------- 

 xHide := CreateParameterBoolean(' Hide All',false,false);
 nBarsT := CreateParameterInteger(' Lookback Top',1,999,8,false);
 nBarsB := CreateParameterInteger(' Lookback Bottom',1,999,8,false);
 ColX  := CreateParameterColor (' Color Fibo Levels',RGB(221,160,221));
 ColX1 := CreateParameterColor (' Color Fibo Levels',clRed);
 ColX2 := CreateParameterColor (' Color Fibo Levels',clBlue);
 ColX3 := CreateParameterColor (' Color Fibo Levels',RGB(205,205,000));
 ColX4  := CreateParameterColor (' Color Fibo Levels',RGB(186,85,211));
 ColX5  := CreateParameterColor (' Color Fibo Levels',RGB(255,193,037));
 ColX6  := CreateParameterColor (' Color Fibo Levels',RGB(060,179,113));
 nDispl := CreateParameterInteger(' Displace Lines',1,32,1,false);
 xFiBo1 := CreateParameterBoolean(' Show 23.6% Fibo-retracement',false,false);
 xFiBo2 := CreateParameterBoolean(' Show 38.2% Fibo-retracement',true,false);
 xFiBo3 := CreateParameterBoolean(' Show 50.0% Fibo-retracement',false,false);
 xFiBo4 := CreateParameterBoolean(' Show 61.8% Fibo-retracement',true,false);
 xFiBo5 := CreateParameterBoolean(' Show 78.6% Fibo-retracement',false,false);
 xFiBo6 := CreateParameterBoolean(' Show 88.6% Fibo-retracement',false,false);
 xFiBo7 := CreateParameterBoolean(' Show 127.2% Fibo-retracement',true,false);
 xFiBo8 := CreateParameterBoolean(' Show 141.4% Fibo-retracement',false,false);
 xFiBo9 := CreateParameterBoolean(' Show 161.8% Fibo-retracement',false,false);
 xFiBo10:= CreateParameterBoolean(' Show -0.27.2% Fibo-retracement',true,false);
 xFiBo11:= CreateParameterBoolean(' Show -0.41.4% Fibo-retracement',false,false);
 xFiBo12:= CreateParameterBoolean(' Show -0.61.8% Fibo-retracement',false,false);
 xShFib := CreateParameterBoolean(' Show Percents',true,false); 
 xVV  := CreateParameterBoolean(' Price Visible',false,false);
 xShHL := CreateParameterBoolean(' Show Line HiLo Pivots',true,false);
 ColZ  := CreateParameterColor(' Color PivotLine',RGB(224,224,224));
 nDBC  := CreateParameterBoolean(' Draw Behind Chart',false,false);

 // --- Indicator Calculation & Display Fibo Lines ---------------------------- 

 nStrengthT := nBarsT + 1;
 nStrengthB := nBarsB + 1; 

 sTops   := SwingHighIndexSeries(1,High,nStrengthT,nStrengthT+1); 
 sBottoms  := SwingLowIndexSeries(1,Low,nStrengthB,nStrengthB+1); 

 for i:=0 to BarCount-1 do 
 begin 

  // -------------------------------------------------------

  if (sTops[i] = nStrengthT) then 
  begin 
   HiBar  := i-nStrengthT; 
   vTop  := High[i-nStrengthT]; 
  end; 

  if (sBottoms[i] = nStrengthB) then 
  begin 
   LoBar  := i-nStrengthB; 
   vBot  := Low[i-nStrengthB]; 
  end; 

  // --- Fibo Lines ----------------------------------------

  if (i = barcount - 1) and not xHide then
  begin 

   X1 := BarPosition[MaxInt(HiBar,LoBar)-nDispl];
   X2 := BarPosition[BarCount-nDispl];

   // --- Pivot-Line ---------------------------

   if xShHL then
   with CreateTrendline(BarPosition[HiBar],vTop,BarPosition[LoBar],vBot) do 
   begin
    Style      := lsDot;
    DrawBehindChart := true;
    Color      := ColZ;
    Color      := ColZ1;
    Color      := ColZ2;
    Color      := ColZ3;
   end;  

   // --- Line over Top ------------------------

   if (HiBar < LoBar) then nDisplx := 1 else nDisplx := nDispl;
   PlotTL(BarPosition[HiBar-nDisplx],vTop,X2,vTop,lsSolid,ColX2,nDBC,xVV);
   if xShFib then
   begin
    if (HiBar < LoBar) then xFTB := '100%' else xFTB := '0%';
    PlotText(X1,vTop,xFTB,vpTop,hpRight,ColX2);
   end;

   // --- Line over Bottom ---------------------

   if (HiBar > LoBar) then nDisplx := 1 else nDisplx := nDispl;
   PlotTL(BarPosition[LoBar-nDisplx],vBot,X2,vBot,lsSolid,ColX1,nDBC,xVV);
   if xShFib then
   begin
    if (HiBar > LoBar) then xFTB := '100%' else xFTB := '0%';
    PlotText(X1,vBot,xFTB,vpTop,hpRight,ColX1);
   end;

   // --- 0.236 --------------------------------
   
   if xFiBo1 then
   begin
    if (HiBar < LoBar) then
     xP := vBot +((vTop-vBot)*0.236) else
     xP := vTop -((vTop-vBot)*0.236);
    PlotTL(X1,xP,X2,xP,lsDot,ColX3,nDBC,xVV);
    if xShFib then PlotText(X1,xP,'23.6%',vpTop,hpRight,ColX3);
   end;

   // --- 0.382 --------------------------------

   if xFiBo2 then
   begin
    if (HiBar < LoBar) then 
     xP := vBot +((vTop-vBot)*0.382) else
     xP := vTop -((vTop-vBot)*0.382);
    PlotTL(X1,xP,X2,xP,lsDot,ColX1,nDBC,xVV);
    if xShFib then PlotText(X1,xP,'38.2%',vpTop,hpRight,ColX1);
   end;

   // --- 0.500 --------------------------------

   if xFiBo3 then
   begin
    PlotTL(X1,(vTop+vBot)/2,X2,(vTop+vBot)/2,lsDot,ColX,nDBC,xVV);
    if xShFib then PlotText(X1,(vTop+vBot)/2,'50%',vpTop,hpRight,ColX);
   end;
   
   // --- 0.618 --------------------------------

   if xFiBo4 then
   begin
    if (HiBar < LoBar) then 
     xP := vBot +((vTop-vBot)*0.618) else
     xP := vTop -((vTop-vBot)*0.618);
    PlotTL(X1,xP,X2,xP,lsDot,ColX6,nDBC,xVV);
    if xShFib then PlotText(X1,xP,'61.8%',vpTop,hpRight,ColX6);
   end;

   // --- 0.786 --------------------------------

   if xFiBo5 then
   begin
    if (HiBar < LoBar) then 
     xP := vBot +((vTop-vBot)*0.786) else
     xP := vTop -((vTop-vBot)*0.786);
    with CreateTrendline(X1,xP,X2,xP) do
    begin 
     ExtendRight   := true; 
     DrawBehindChart := nDBC;
     ValueVisible  := xVV;
     Style      := lsDot;
     Color      := ColX;
    end; 
    if xShFib then PlotText(X1,xP,'78.6%',vpTop,hpRight,ColX);
   end;
       // --- 0.886 --------------------------------

   if xFiBo6 then
   begin
    if (HiBar < LoBar) then
     xP := vBot +((vTop-vBot)*0.886) else
     xP := vTop -((vTop-vBot)*0.886);
    with CreateTrendline(X1,xP,X2,xP) do
    begin
     ExtendRight   := true;
     DrawBehindChart := nDBC;
     ValueVisible  := xVV;
     Style      := lsDot;
     Color      := ColX3;
    end;
    if xShFib then PlotText(X1,xP,'88.6%',vpTop,hpRight,ColX3);
   end;
   // --- 1.272 --------------------------------

   if xFiBo7 then
   begin
    if (HiBar < LoBar) then 
     xP := vBot +((vTop-vBot)*1.272) else
     xP := vTop -((vTop-vBot)*1.272);
    PlotTL(X1,xP,X2,xP,lsDot,ColX,nDBC,xVV);
    if xShFib then PlotText(X1,xP,'127.2%',vpTop,hpRight,ColX);
   end;
     // --- 1.414 --------------------------------

   if xFiBo8 then
   begin
    if (HiBar < LoBar) then
     xP := vBot +((vTop-vBot)*1.414) else
     xP := vTop -((vTop-vBot)*1.414);
    PlotTL(X1,xP,X2,xP,lsDot,ColX3,nDBC,xVV);
    if xShFib then PlotText(X1,xP,'141.4%',vpTop,hpRight,ColX3);
   end;
   // --- 1.618 --------------------------------

   if xFiBo9 then
   begin
    if (HiBar < LoBar) then 
     xP := vBot +((vTop-vBot)*1.618) else
     xP := vTop -((vTop-vBot)*1.618);
    PlotTL(X1,xP,X2,xP,lsDot,ColX2,nDBC,xVV);
    if xShFib then PlotText(X1,xP,'161.8%',vpTop,hpRight,ColX2);
   end;
       // --- -0.272 --------------------------------

   if xFiBo10 then
   begin
    if (HiBar < LoBar) then
     xP := vBot +((vTop-vBot)*-0.272) else
     xP := vTop -((vTop-vBot)*-0.272);
    PlotTL(X1,xP,X2,xP,lsDot,ColX4,nDBC,xVV);
    if xShFib then PlotText(X1,xP,'-0.27.2%',vpTop,hpRight,ColX4);
   end;
         // --- -0.414 --------------------------------

   if xFiBo11 then
   begin
    if (HiBar < LoBar) then
     xP := vBot +((vTop-vBot)*-0.414) else
     xP := vTop -((vTop-vBot)*-0.414);
    PlotTL(X1,xP,X2,xP,lsDot,ColX5,nDBC,xVV);
    if xShFib then PlotText(X1,xP,'-0.41.4%',vpTop,hpRight,ColX5);
   end;
            // --- -0.618 --------------------------------

   if xFiBo12 then
   begin
    if (HiBar < LoBar) then
     xP := vBot +((vTop-vBot)*-0.618) else
     xP := vTop -((vTop-vBot)*-0.618);
    PlotTL(X1,xP,X2,xP,lsDot,ColX6,nDBC,xVV);
    if xShFib then PlotText(X1,xP,'-0.61.8%',vpTop,hpRight,ColX6);
   end;
  // --------------------------------------------   

  end; 

 // ---------------------------------------------------------

 end; 

 // ---------------------------------------------------------------------------
END.
// === END =====================================================================

Eric
Berichten: 3133
Lid geworden op: za sep 10, 2005 2:41 am
Locatie: Den Haag

Re: Trading System

Bericht door Eric » do mar 26, 2020 4:30 pm

Bakstenen schreef:
wo mar 25, 2020 9:48 pm
Eric,
kan jij deze indicator uitbreiden zodat ook de 50% erin staat,
Dat wordt deze:

Code: Selecteer alles

{- Filename: Fibo C -}

var 
 nBarsT,nStrengthT,nBarsB,nStrengthB,i,HighBar,LowBar : integer; 
 sTops,sBottoms                    : TIntArray; 
 vTop,vBottom,Y                    : real; 
 X1, X2                        : TDateTime;
 cColor                        : TColor;
 bShowPct: boolean;
begin 
 // Parameter 
 nBarsT   := CreateParameterInteger('Lookback Top', 1, 999, 8, true); 
 nBarsB   := CreateParameterInteger('Lookback Bottom', 1, 999, 8, true);
 cColor   := CreateParameterColor('Color', clBlue);
 bShowPct := CreateParameterBoolean('Percentages', true, false);
 nStrengthT := nBarsT + 1; 
 nStrengthB := nBarsB + 1; 
 
 // Indicator eigenschappen--------------------------------------------------------- 
 with Indicator do 
 begin 
  RequiredBars := nBarsB+100; 
  Shortname   := 'Fibo' 
  NewBand    := false; 
  ScaleRange  := srCommon; 
 end; 

 // Indicatorberekening------------------------------------------------------------- 
 sTops      := SwingHighIndexSeries(1, High, nStrengthT, nStrengthT+1); 
 sBottoms    := SwingLowIndexSeries(1, Low, nStrengthB, nStrengthB+1); 

 for i:=0 to BarCount-1 do 
 begin 
  if (sTops[i] = nStrengthT) then 
  begin 
   HighBar   := i-nStrengthT; 
   vTop    := High[i-nStrengthT]; 
  end; 

  if (sBottoms[i] = nStrengthB) then 
  begin 
   LowBar   := i-nStrengthB; 
   vBottom   := Low[i-nStrengthB]; 
  end; 

 // Fibo-lijnen-------------------------------------------------------------------- 
  if i = barcount - 1 then 
  begin 
    X1 := DateTime[MaxInt(HighBar, LowBar)-2];
    X2 := DateTime[BarCount-1];

   // Top-Bottom-Line 
   if (HighBar > LowBar) then 
   with CreateTrendline(DateTime[HighBar-1], vTop, DateTime[LowBar-1], vBottom) do 
    begin 
     Style    := lsDot; 
     Color    := cColor; 
     end; 
   if (HighBar < LowBar) then 
   with CreateTrendline(DateTime[HighBar-1], vTop, DateTime[LowBar-1], vBottom) do 
    begin 
     Style    := lsDot; 
     Color    := cColor; 
     end; 

   // Top 
   with CreateTrendline(DateTime[HighBar-2], vTop, DateTime[BarCount-1], vTop) do 
    begin 
     ExtendRight := true; 
     Style    := lsSolid; 
     Color    := cColor; 
     end;
    if bShowPct then with CreateText(X2, vTop, '100%') do
    begin
     HorzPosition := hpRight;
     VertPosition := vpTop;
     Color := cColor;
    end;

    // -0.618
    Y := vBottom-((vTop-vBottom)*0.618);
    with CreateTrendline(X1, Y, X2, Y) do
    begin
     ExtendRight := true;
     Style    := lsDot;
     Color    := cColor;
    end;
    if bShowPct then with CreateText(X2, Y, '-61.8%') do
    begin
     HorzPosition := hpRight;
     VertPosition := vpTop;
     Color := cColor;
    end;

    // -0.5
    Y := vBottom-((vTop-vBottom)*0.5);
    with CreateTrendline(X1, Y, X2, Y) do
    begin
     ExtendRight := true;
     Style    := lsDot;
     Color    := cColor;
    end;
    if bShowPct then with CreateText(X2, Y, '-50%') do
    begin
     HorzPosition := hpRight;
     VertPosition := vpTop;
     Color := cColor;
    end;

    // -0.328
    Y := vBottom-((vTop-vBottom)*0.382);
    with CreateTrendline(X1, Y, X2, Y) do
    begin
     ExtendRight := true;
     Style    := lsDot;
     Color    := cColor;
    end;
    if bShowPct then with CreateText(X2, Y, '-32.8%') do
    begin
     HorzPosition := hpRight;
     VertPosition := vpTop;
     Color := cColor;
    end;

    // 0.382
    Y := vBottom+((vTop-vBottom)*0.382);
    with CreateTrendline(X1, Y, X2, Y) do
    begin
     ExtendRight := true; 
     Style    := lsDot; 
     Color    := cColor; 
    end; 
    if bShowPct then with CreateText(X2, Y, '32.8%') do
    begin
     HorzPosition := hpRight;
     VertPosition := vpTop;
     Color := cColor;
    end;

    // 0.5
    Y := vBottom+((vTop-vBottom)*0.5);
    with CreateTrendline(X1, Y, X2, Y) do
    begin
     ExtendRight := true;
     Style    := lsDot;
     Color    := cColor;
    end;
    if bShowPct then with CreateText(X2, Y, '50%') do
    begin
     HorzPosition := hpRight;
     VertPosition := vpTop;
     Color := cColor;
    end;

    // 0.618
    Y := vBottom+((vTop-vBottom)*0.618);
    with CreateTrendline(X1, Y, X2, Y) do
    begin
     ExtendRight := true; 
     Style    := lsDot; 
     Color    := cColor; 
    end; 
    if bShowPct then with CreateText(X2, Y, '61.8%') do
    begin
     HorzPosition := hpRight;
     VertPosition := vpTop;
     Color := cColor;
    end;

    // Bottom
    with CreateTrendline(DateTime[LowBar-2], vBottom, DateTime[BarCount-1], vBottom) do
    begin
     ExtendRight  := true; 
     Style     := lsSolid; 
     Color     := cColor; 
    end; 
    if bShowPct then with CreateText(X2, vBottom, '0%') do
    begin
     HorzPosition := hpRight;
     VertPosition := vpTop;
     Color := cColor;
    end;

    // 1.382
    Y := vBottom+((vTop-vBottom)*1.382);
    with CreateTrendline(X1, Y, X2, Y) do
    begin
     ExtendRight := true;
     Style    := lsDot;
     Color    := cColor;
    end;
    if bShowPct then with CreateText(X2, Y, '138.2%') do
    begin
     HorzPosition := hpRight;
     VertPosition := vpTop;
     Color := cColor;
    end;

    // 1.618
    Y := vBottom+((vTop-vBottom)*1.618);
    with CreateTrendline(X1, Y, X2, Y) do
    begin
     ExtendRight := true;
     Style    := lsDot;
     Color    := cColor;
    end;
    if bShowPct then with CreateText(X2, Y, '161.8%') do
    begin
     HorzPosition := hpRight;
     VertPosition := vpTop;
     Color := cColor;
    end;

   end;
  end; 
END.
---
Eric

Bakstenen
Berichten: 533
Lid geworden op: zo jul 19, 2015 7:51 pm

Re: Trading System

Bericht door Bakstenen » do mar 26, 2020 5:58 pm

Theo en Eric, super bedankt, werkt goed.

Plaats reactie