macd combo

Stel hier uw vragen over TA-script, of help anderen met het oplossen van hun probleem
Eric
Berichten: 2880
Lid geworden op: za sep 10, 2005 2:41 am
Locatie: Den Haag

Re: macd combo

Bericht door Eric » zo apr 15, 2018 10:37 pm

Dat wel, maar het is altijd een flink klusje om van allerlei systemen in elkaar te schuiven.

Code: Selecteer alles

{- Filename: Tesjoeva's MACD-PetDev system -}

function HullMA(Prices: TSeries; Period: integer): TSeries;
begin
// Integer (Square Root (Period)) WMA [2 x Integer (Period/2) WMA (Price) - Period WMA (Price)]
// waverage(2 * waverage(close, period/2) - waverage(close,period), SquareRoot(Period))
 Result := MA(SubtractSeries(MultiplySeriesBy(MA(Prices, maWeighted, Period div 2), 2),
               MA(Prices, maWeighted, Period)),
        maWeighted, trunc(sqrt(Period)));
end;

{- Filename: PetDev's system -}

function RSI2(Price: TSeries; Periode: integer): TSeries;
var
 Count, i, n: integer;
 Diff: TSeries;
 Up, Down: real;
begin
 Count := GetArrayLength(Price);
 Result := CreateSeries(Count);
 Diff := Momentum(Price, 1);
 Up := 0;
 Down := 0;
 n := 0;
 for i:=FirstValidIndex(Diff) to Count-1 do
 begin
  if Diff[i] > 0 then Up := Up + Diff[i] else Down := Down - Diff[i];
  if n <= Periode then
  begin
   n := n+1;
  end else
  begin
   if Diff[i-Periode-1] > 0 then Up := Up - Diff[i-Periode-1] else Down := Down + Diff[i-Periode-1];
  end;
  if Down <> 0 then Result[i] := 100 * (Up/Down) / (1+Up/Down);
 end;
end;

type
 TState = (stNeutral, stSetupLong, stSetupShort);

function PetDev(Close: TSeries;
        nRSI: integer; bRSIExp: boolean; nRSILo, nRSIHi: integer;
        nMACD1, nMACD2, nMACD3, nEMA1, nEMA2, nMA: integer): TSeries;
var
 i, iFirst, Count: integer;
 sRSI, sMACD1, sMACD, sEMA1, sEMA2, sMA: TSeries;
 BuyScore, SellScore, LongTrigger, ShortTrigger, valResult: real;
 State: TState;
begin
 Count := GetArrayLength(Close);
 Result := FillSeries(CreateSeries(BarCount), 0);

{ Indicatorberekening }
 if bRSIExp then
  sRSI := RSI(Close, nRSI)
 else
  sRSI := RSI2(Close, nRSI);
 sMACD1 := MACD(Close, nMACD1, nMACD2);
 sMACD := MA(sMACD1, maExponential, nMACD3);
 sEMA1 := MA(Close, maExponential, nEMA1);
 sEMA2 := MA(Close, maExponential, nEMA2);
 sMA := MA(Close, maSimple, nMA);

{ signalen bepalen }
 iFirst := FirstValidIndex(sRSI);
 iFirst := MaxInt(iFirst, FirstValidIndex(sMACD));
 iFirst := MaxInt(iFirst, FirstValidIndex(sEMA1));
 iFirst := MaxInt(iFirst, FirstValidIndex(sEMA2));
 iFirst := MaxInt(iFirst, FirstValidIndex(sMA));
 valResult := 0;
 for i:=iFirst to Count-1 do
 begin
  BuyScore := 0;
  SellScore := 0;
  if sRSI[i] > nRSIHi then BuyScore := BuyScore+1 else
   if sRSI[i] < nRSILo then SellScore := SellScore-1;

  if sMACD1[i] > sMACD[i] then BuyScore := BuyScore+1 else
   if sMACD1[i] < sMACD[i] then SellScore := SellScore-1;

  if sEMA1[i] > sEMA2[i] then BuyScore := BuyScore+1 else
   if sEMA1[i] < sEMA2[i] then SellScore := SellScore-1;

  if (State = stSetupLong) and (Close[i] > LongTrigger) then
  begin
   valResult := 1;
   State := stNeutral;
  end else
  if (State = stSetupShort) and (Close[i] < ShortTrigger) then
  begin
   valResult := -1;
   State := stNeutral;
  end else
  if BuyScore >= 3 then
  begin
   if Close[i] > sMA[i] then
   begin
    if State = stSetupLong then
     LongTrigger := Min(LongTrigger, High[i])
    else
     LongTrigger := High[i];
    State := stSetupLong;
   end;
  end else
  if BuyScore <= 0 then
  begin
   if Close[i] < sMA[i] then
   begin
    if State = stSetupShort then
     ShortTrigger := Max(ShortTrigger, Low[i])
    else
     ShortTrigger := Low[i];
    State := stSetupShort;
   end;
  end else
  begin
   valResult := 0;
   State := stNeutral;
  end;
  Result[i] := valResult;
 end;
end;

type
 TState2 = (stNone, stLongTrigger, stShortTrigger);
 
var
 nHullMA1, nHullMA2, nMA1, nMA2, i, iFirst, Period, Displace, Trigger, MP: integer;
 TPLevel, TP: real;
 sHullMACD, sMACD, sHullDiff, sDiff, sZero: TSeries;
 sLR, sLRSlope, sForecast, sMAFc, sPetDev: TSeries;
 nRSI, nRSILo, nRSIHi, nMACD1, nMACD2, nMACD3, nEMA1, nEMA2, nMA: integer;
 bRSIExp: boolean;
 State: TState2;
 TriggerLevel: real;
begin
 nHullMA1 := CreateParameterInteger('Hull''s MA periode 1', 1, 999, 13, true);
 nHullMA2 := CreateParameterInteger('Hull''s MA periode 2', 1, 999, 26, true);
 nMA1 := CreateParameterInteger('MA periode 1', 1, 999, 13, true);
 nMA2 := CreateParameterInteger('MA periode 2', 1, 999, 26, true);
 Period  := CreateParameterInteger('T3 Period', 1, 999, 20, true);
 Displace := CreateParameterInteger('T3 Displace LRF', 0, 999, 0, false);
 Trigger := CreateParameterInteger('T3 EMA over LRF', 1, 999, 5, true);
 TP := CreateParameterReal('Take profit (pt)', 0, 9999, 10, true);

{ petdev }
 nRSI := CreateParameterInteger('RSI', 1, 999, 14, true);
 bRSIExp := CreateParameterBoolean('Exponentiele berekening', true, true);
 nRSILo := CreateParameterInteger('RSI low level', 0, 100, 50, true);
 nRSIHi := CreateParameterInteger('RSI high level', 0, 100, 50, true);
 nMACD1 := CreateParameterInteger('MACD 1', 1, 999, 12, true);
 nMACD2 := CreateParameterInteger('MACD 2', 1, 999, 26, true);
 nMACD3 := CreateParameterInteger('MACD 3', 1, 999, 9, true);
 nEMA1 := CreateParameterInteger('EMA 1', 1, 999, 5, true);
 nEMA2 := CreateParameterInteger('EMA 2', 1, 999, 20, true);
 nMA := CreateParameterInteger('MA', 1, 999, 30, true);

 with Indicator do
 begin
  RequiredBars := MaxInt(MaxInt(5*(nMA1+nMA2), nHullMA1+nHullMA2), 5*Period);
  RequiredBars := MaxInt(RequiredBars, 5*MaxInt(MaxInt(MaxInt(nRSI, nEMA1+nEMA2), nMACD1+nMACD2+nMACD3), nMA));
 end;
 
 sHullMACD := SubtractSeries(HullMA(Close, nHullMA1), HullMA(Close, nHullMA2));
 sHullDiff := Momentum(sHullMACD, 1);

 sMACD := MACD(Close, nMA1, nMA2);
 sDiff := Momentum(sMACD, 1);
 sZero := FillSeries(CreateSeries(BarCount), 0);

 sLR    := MovingRegression(Close,Period);
 sLRSlope := MovingRegressionSlope(Close,Period);
 sForecast := ShiftSeries(AddSeries(sLR,sLRSlope),Displace);
 sMAFc   := MA(sForecast,MaExponential,Trigger);

 sPetDev := PetDev(Close, nRSI, bRSIExp, nRSILo, nRSIHi, nMACD1, nMACD2, nMACD3, nEMA1, nEMA2, nMA);

 iFirst := MaxInt(MaxInt(MaxInt(FirstvalidIndex(sHullDiff), FirstValidIndex(sDiff)), FirstValidIndex(sMAFc)), FirstValidIndex(sPetDev));
 for i:=iFirst+1 to BarCount-1 do
 begin
  if (MP > 0) and (Close[i] >= TPLevel) then
  begin
   ExitLong(i);
   MP := 0;
  end else
  if (MP < 0) and (Close[i] <= TPLevel) then
  begin
   ExitShort(i);
   MP := 0;
  end else
  if (State = stLongTrigger) and (Close[i] > TriggerLevel) then
  begin
   if EnterLong(i) then
   begin
    MP := 1;
    TPLevel := Close[i] + TP;
   end;
   State := stNone;
  end else
  if (State = stShortTrigger) and (Close[i] < TriggerLevel) then
  begin
   if EnterShort(i) then
   begin
    MP := -1;
    TPLevel := Close[i] - TP;
   end;
   State := stNone;
  end else
  if (MP <= 0) and (sHullDiff[i] > 0) and (sDiff[i] > 0) and (sDiff[i] > sDiff[i-1]) and (sMAFc[i] < sForecast[i]) and (sPetDev[i] > 0) then
  begin
   State := stLongTrigger;
   TriggerLevel := High[i];
  end else
  if (MP >= 0) and (sHullDiff[i] < 0) and (sDiff[i] < 0) and (sDiff[i] < sDiff[i-1]) and (sMAFc[i] >= sForecast[i]) and (sPetDev[i] < 0) then
  begin
   State := stShortTrigger;
   TriggerLevel := Low[i];
  end else
  if (sMAFc[i] >= sForecast[i]) then
  begin
   ExitLong(i);
   MP := 0;
  end else
  if (sMAFc[i] < sForecast[i]) then
  begin
   ExitShort(i);
   MP := 0;
  end;
 end;
 
 with CreateLine(sDiff) do
 begin
  Color := clLime;
 end;
 with CreateLine(sHullDiff) do
 begin
  Color := clYellow;
 end;
 with CreateLine(sZero) do
 begin
  Color := clSilver;
  LineContent := lcConstant;
 end;
 with CreateLine(sPetDev) do
 begin
  Name := 'PetDev';
  Color := clYellow;
  Visible := false;
 end;
end.
---
Eric

tesjoeva
Berichten: 84
Lid geworden op: vr jul 07, 2017 3:10 pm

Re: macd combo

Bericht door tesjoeva » ma apr 16, 2018 8:46 am

Hallo Eric,

Syntax error, script bevat fouten.

Kopieeren is dus helaas niet gelukt.

Wil je zo vriendelijk zijn....?

vr.gr.

Eric
Berichten: 2880
Lid geworden op: za sep 10, 2005 2:41 am
Locatie: Den Haag

Re: macd combo

Bericht door Eric » ma apr 16, 2018 9:43 am

Kennelijk iets misgegaan met kopieren en plakken, heb het hierboven verbeterd.

---
Eric

tesjoeva
Berichten: 84
Lid geworden op: vr jul 07, 2017 3:10 pm

Re: macd combo

Bericht door tesjoeva » ma apr 16, 2018 10:17 am

Hllo Eric,

Helemaal super, dank je wel.

vr.gr.

tesjoeva
Berichten: 84
Lid geworden op: vr jul 07, 2017 3:10 pm

Re: macd combo

Bericht door tesjoeva » ma apr 16, 2018 5:16 pm

Code: Selecteer alles

{- Filename: Coen's momentum -}

var
 i, Periode1, Periode2, Periode3: integer;
 Mom1, Mom2, Mom3, s0, s1, s2: TSeries;
begin
{ Parameters }
 Periode1 := CreateParameterInteger('Periode 1', 1, 999, 1, true);
 Periode2 := CreateParameterInteger('Periode 2', 1, 999, 5, true);
 Periode3 := CreateParameterInteger('Periode 3', 1, 999, 10, true);

{ Indicator eigenschappen }
 with Indicator do 
 begin
  RequiredBars := Periode1+Periode2+Periode3;  // Aantal benodigde koersen om eerste indicatorwaarde te berekenen
  NewBand := true;      // indicator standaard in nieuwe sectie plaatsen
  ScaleRange := srAuto;    // indicatorschaal automatisch
 end;

{ Berekening }
 Mom1 := Momentum(Close, Periode1);
 Mom2 := Momentum(Close, Periode2);
 Mom3 := Momentum(Close, Periode3);
 
 for i:=0 to BarCount-1 do
 begin
  if IsValid(Mom1[i]) and IsValid(Mom2[i]) then
  begin
   if (Mom1[i] > 0) and (Mom2[i] > 0) then
    SetBarColor(0, i, clGreen)
   else
   if (Mom1[i] < 0) and (Mom2[i] < 0) then
    SetBarColor(0, i, clRed)
   else
    SetBarColor(0, i, clYellow);
  end;

  if IsValid(Mom2[i]) and IsValid(Mom3[i]) then
  begin
   if (Mom2[i] > 0) and (Mom3[i] > 0) then
    SetBarColor(1, i, clGreen)
   else
   if (Mom2[i] < 0) and (Mom3[i] < 0) then
    SetBarColor(1, i, clRed)
   else
    SetBarColor(1, i, clYellow);
  end;
 end;
 
 s0 := FillSeries(CreateSeries(BarCount), 0);
 s1 := FillSeries(CreateSeries(BarCount), 1);
 s2 := FillSeries(CreateSeries(BarCount), 2);

{ Weergave }
 with CreateLineOHLC(s1, s1, s0, s0) do
 begin
  Name := 'Bar1';
  Color := clSilver;
  LineType := ltCandleStick;
 end;
 with CreateLineOHLC(s2, s2, s1, s1) do
 begin
  Name := 'Bar2';
  Color := clSilver;
  LineType := ltCandleStick;
 end;
end. [code/]

Hallo Eric,

Zou je het volgende voor me willen doen:

Long: Tesjoeva Macd system geeft koop EN Coen's Momentum is volledig groen.
Entry meteen de volgende bar, dus niet wachten op hoger slot dan de breakout bar EN
de Triggerlines (die je deze week eerder hebt gebruikt)zijn/is positief.

Exit/neutraal: Triggerlines gaan contrair; dus geen exits op Coen's kleurverandering of een 
tegengesteld signaal uit de Tesjoeva Macd systeem.

Short alles andersom, dat spreekt voor zich, sorry!

Wat je maakt is en blijft MAGIC, fantastisch!

vriendelijke groet.

Eric
Berichten: 2880
Lid geworden op: za sep 10, 2005 2:41 am
Locatie: Den Haag

Re: macd combo

Bericht door Eric » vr apr 20, 2018 7:39 pm

Ik miste de vraag omdat deze in het code-blok staat. Dat komt omdat je het codeblock afsluit met [code/ ] maar dat moet zijn [/code].

Code: Selecteer alles

{- Filename: Tesjoeva's MACD Momentum system -}

function HullMA(Prices: TSeries; Period: integer): TSeries;
begin
// Integer (Square Root (Period)) WMA [2 x Integer (Period/2) WMA (Price) - Period WMA (Price)]
// waverage(2 * waverage(close, period/2) - waverage(close,period), SquareRoot(Period))
 Result := MA(SubtractSeries(MultiplySeriesBy(MA(Prices, maWeighted, Period div 2), 2),
               MA(Prices, maWeighted, Period)),
        maWeighted, trunc(sqrt(Period)));
end;

var
 nHullMA1, nHullMA2, nMA1, nMA2, i, iFirst, Period, Displace, Trigger, Mom1, Mom2, Mom3, MP: integer;
 TPLevel, TP: real;
 sHullMACD, sMACD, sHullDiff, sDiff, sZero, sMom1, sMom2, sMom3: TSeries;
 sLR, sLRSlope, sForecast, sMAFc: TSeries;
begin
 nHullMA1 := CreateParameterInteger('Hull''s MA periode 1', 1, 999, 13, true);
 nHullMA2 := CreateParameterInteger('Hull''s MA periode 2', 1, 999, 26, true);
 nMA1 := CreateParameterInteger('MA periode 1', 1, 999, 13, true);
 nMA2 := CreateParameterInteger('MA periode 2', 1, 999, 26, true);
 Period  := CreateParameterInteger('T3 Period', 1, 999, 20, true);
 Displace := CreateParameterInteger('T3 Displace LRF', 0, 999, 0, false);
 Trigger := CreateParameterInteger('T3 EMA over LRF', 1, 999, 5, true);
 TP := CreateParameterReal('Take profit (pt)', 0, 9999, 10, true);
 Mom1 := CreateParameterInteger('Mom 1', 1, 999, 1, true);
 Mom2 := CreateParameterInteger('Mom 2', 1, 999, 5, true);
 Mom3 := CreateParameterInteger('Mom 3', 1, 999, 10, true);

 with Indicator do
 begin
  RequiredBars := MaxInt(MaxInt(5*(nMA1+nMA2), nHullMA1+nHullMA2), 5*Period)+Mom1+Mom2+MOm3;
 end;
 
 sHullMACD := SubtractSeries(HullMA(Close, nHullMA1), HullMA(Close, nHullMA2));
 sHullDiff := Momentum(sHullMACD, 1);

 sMACD := MACD(Close, nMA1, nMA2);
 sDiff := Momentum(sMACD, 1);
 sZero := FillSeries(CreateSeries(BarCount), 0);

 sLR    := MovingRegression(Close,Period);
 sLRSlope := MovingRegressionSlope(Close,Period);
 sForecast := ShiftSeries(AddSeries(sLR,sLRSlope),Displace);
 sMAFc   := MA(sForecast,MaExponential,Trigger);

 sMom1 := Momentum(Close, Mom1);
 sMom2 := Momentum(Close, Mom2);
 sMom3 := Momentum(Close, Mom3);

 iFirst := MaxInt(MaxInt(MaxInt(MaxInt(MaxInt(FirstvalidIndex(sHullDiff), FirstValidIndex(sDiff)),
  FirstValidIndex(sMAFc)), FirstValidIndex(sMom1)), FirstValidIndex(sMom2)), FirstValidIndex(sMom3));
 for i:=iFirst+1 to BarCount-1 do
 begin
  if (MP > 0) and (Close[i] >= TPLevel) then
  begin
   ExitLong(i);
   MP := 0;
  end else
  if (MP < 0) and (Close[i] <= TPLevel) then
  begin
   ExitShort(i);
   MP := 0;
  end else
  if (sHullDiff[i] > 0) and (sDiff[i] > 0) and (sDiff[i] > sDiff[i-1]) and (sMAFc[i] < sForecast[i]) and
    (sMom1[i] > 0) and (sMom2[i] > 0) and (sMom3[i] > 0) then
  begin
   if EnterLong(i) then
   begin
    MP := 1;
    TPLevel := Close[i] + TP;
   end;
  end else
  if (sHullDiff[i] < 0) and (sDiff[i] < 0) and (sDiff[i] < sDiff[i-1]) and (sMAFc[i] >= sForecast[i]) and
    (sMom1[i] < 0) and (sMom2[i] < 0) and (sMom3[i] < 0) then
  begin
   if EnterShort(i) then
   begin
    MP := -1;
    TPLevel := Close[i] - TP;
   end;
  end else
  if (sMAFc[i] >= sForecast[i]) then
  begin
   ExitLong(i);
   MP := 0;
  end else
  if (sMAFc[i] < sForecast[i]) then
  begin
   ExitShort(i);
   MP := 0;
  end;
 end;
 
 with CreateLine(sDiff) do
 begin
  Color := clLime;
 end;
 with CreateLine(sHullDiff) do
 begin
  Color := clYellow;
 end;
 with CreateLine(sZero) do
 begin
  Color := clSilver;
  LineContent := lcConstant;
 end;
end.
---
Eric

tesjoeva
Berichten: 84
Lid geworden op: vr jul 07, 2017 3:10 pm

Re: macd combo

Bericht door tesjoeva » za apr 21, 2018 11:56 am

Hallo Eric,

Hartelijk dank voor de combo; ik zal het in het vervolg goed aanleveren.

Goed weekend en groet,

Plaats reactie