TradersBulletin november 2009

Kant-en-klare, geteste indicatoren en handelssystemen
Plaats reactie
Eric
Berichten: 3026
Lid geworden op: za sep 10, 2005 2:41 am
Locatie: Den Haag

TradersBulletin november 2009

Bericht door Eric » di nov 10, 2009 11:15 am

Hierbij een overzicht van de TA-script indicatoren behorende bij de artikelen in het TradersBulletin van november 2009.

Tradingsysteem op de EUR/USD met een DMI en Moving Average door Rombout Kerstens.

Code: Selecteer alles

{- Filename: rhk_MA_DMI -}

(************************************************
Indicator gemaakt op: 28-12-2005
Auteur: <rhk>
*************************************************)

var
// declaraties variabelen
 ParamMA,ParamDMI,I: integer; // parameterwaarde
 nullijn: Tseries; 
 momentum: Tseries;

 dmikruising, makruising: TlineCrossings;
 dmilong, dmishort, malong, mashort: boolean;
 
begin

 // Indicator eigenschappen
 with Indicator do
 begin
  ShortName := 'rhk_MA_DMI'; // naam boven grafiek
  SupportedSignals := [sgEnterLong, sgEnterShort]; // aan/verkoopsignalen
 end;

 // Indicator parameters
 ParamMA := CreateParameterInteger('Parameter MA', 1, 999, 30, true);
 ParamDMI := CreateParameterInteger('Parameter DMI', 1, 999, 14, true);
 nullijn := Createseries(BarCount);
 FillSeries(nullijn,0);
 // Aantal benodigde koersen om eerste indicatorwaarde te berekenen
 Indicator.RequiredBars := ParamMA;
 momentum := CreateSeries(Barcount);
 dmikruising := Crossings(DIplus(High,low,close,ParamDMI), DIMinus(High,low,close,ParamDMI))
 makruising:= Crossings(Close, MA(Close, maSimple, ParamMA))
 malong:= false
 mashort:=false
 for i:=paramMA to BarCount-1 do
 Begin
  If dmikruising[i] = lc1over2 then begin dmilong := true ; dmishort := false; end;
  If dmikruising[i] = lc2over1 then begin dmishort := true ; dmilong := false; end;
  if makruising[i] = lc1over2 then begin malong := true ; mashort := false; end;
  if makruising[i] = lc2over1 then begin mashort:= true ; malong := false; end;
  If dmilong and malong then Enterlong(i);
  If dmishort and mashort then Entershort(i);

  
 End; 
 
 // Indicatorberekening 
 with CreateLine(SubtractSeries(Close, MA(Close, maSimple, ParamMA))) do
 begin
 // Indicator lijn eigenschappen
  Name := 'rhk_dmi_ma (1)';
  Color := RGB(0,255,0);
 end;
 with CreateLine(nullijn) do
 begin
 // Indicator lijn eigenschappen
  Name := 'rhk_dmi_ma (2)';
  Color := RGB(255,255,255);
 end;

end.

Eric
Berichten: 3026
Lid geworden op: za sep 10, 2005 2:41 am
Locatie: Den Haag

Bericht door Eric » di nov 10, 2009 11:23 am

Multi-fonds en multi-timeframe met TA-script door Eric Jansen.

De uitzend index.

Code: Selecteer alles

{- Filename: Uitzend index -}

var
 ID: array of string;
 Weight: array of real;

procedure AddToIndex(AInstrumentId: string; AWeight: real);
var
 n: integer;
begin
 n := GetArrayLength(ID);
 SetArrayLength(ID, n+1);
 SetArrayLength(Weight, n+1);
 ID[n] := AInstrumentId;
 Weight[n] := AWeight;
end;

var
 sTemp: TSeriesEx;
 i: integer;
 sIndexPrice: TSeries;
begin
{$IFDEF PLATFORM-WS}
{ Wall Street code voorbeeld }
 AddToIndex('ARANDSTAD', 2); // Randstad
 AddToIndex('AUNIQUE', 2);  // USG
 AddToIndex('ABRUNEL', 1);  // Brunel
{$ELSE}
{ Alex code voorbeeld }
 AddToIndex('166', 2);    // Randstad
 AddToIndex('203909', 2);   // USG
 AddToIndex('24', 1);     // Brunel
{$ENDIF}

 sIndexPrice := FillSeries(CreateSeries(BarCount), 0);
 if BarCount > 0 then
 begin
{ lees de koersen, zelfde periode en BarInterval als de hoofdgrafiek }
  for i:=0 to GetArrayLength(ID)-1 do
  begin
   sTemp := ReadPrices(ID[i], BarInterval, DateTime[0], Now, 0);
{ synchroniseer de koersen met de hoofdgrafiek }
   sTemp := SyncSeriesEx(sTemp, smInsDuplicate);
{ pas de weging toe }
   sIndexPrice := AddSeries(sIndexPrice, MultiplySeriesBy(sTemp.Close, Weight[i]));
  end;
 end;

 with CreateLine(sIndexPrice) do
 begin
  Name := 'Index';
  Color := clLime;
 end;
end.
Top 5 index volume

Code: Selecteer alles

{- Filename: Top 5 index volume -}

var
 ID: array of string;
 Weight: array of real;

procedure AddToIndex(AInstrumentId: string; AWeight: real);
var
 n: integer;
begin
 n := GetArrayLength(ID);
 SetArrayLength(ID, n+1);
 SetArrayLength(Weight, n+1);
 ID[n] := AInstrumentId;
 Weight[n] := AWeight;
end;

var
 sTemp: TSeriesEx;
 i: integer;
 sIndexPrice: TSeries;
begin
{$IFDEF PLATFORM-WS}
{ Wall Street code voorbeeld }
 AddToIndex('AKON.OLIE', 194);
 AddToIndex('AISPAT', 135);
 AddToIndex('AING', 255);
 AddToIndex('AAEGON', 195);
 AddToIndex('AUNILEVER', 211);
{$ELSE}
{ Alex code voorbeeld }
 AddToIndex('180134', 194);
 AddToIndex('59', 135);
 AddToIndex('110220', 255);
 AddToIndex('28825', 195);
 AddToIndex('205556', 211);
{$ENDIF}

 sIndexPrice := FillSeries(CreateSeries(BarCount), 0);
 if BarCount > 0 then
 begin
{ lees de koersen, zelfde periode en BarInterval als de hoofdgrafiek }
  for i:=0 to GetArrayLength(ID)-1 do
  begin
   sTemp := ReadPrices(ID[i], BarInterval, DateTime[0], Now, 0);
{ synchroniseer de koersen met de hoofdgrafiek }
   sTemp := SyncSeriesEx(sTemp, smInsDuplicate);
{ pas de weging toe }
   sIndexPrice := AddSeries(sIndexPrice, MultiplySeriesBy(sTemp.Volume, Weight[i]));
  end;
 end;

 with CreateLine(sIndexPrice) do
 begin
  Name := 'Index';
  Color := clLime;
  LineType := ltBar;
 end;
end.
ShowId script om de fondsidentificatie op te vragen

Code: Selecteer alles

{- Filename: ShowId -}

begin
 Indicator.NewBand := false;
 with CreateText(0, 0, Instrument.ID) do
 begin
  X1Pct := 100;
  Y1Pct := 100;
  HorzPosition := hpLeft;
 end;
end.
Tweede timeframe

Code: Selecteer alles

{- Filename: Tweede timeframe -}

var
 sAEX: TSeriesEx;
 nInterval: TDateTime;
 bFill: boolean;
begin
 nInterval := CreateParameterBarInterval(biMonth);
 bFill := CreateParameterBoolean('Opvullen', false, false);

 if BarCount > 0 then
 begin
  sAEX := ReadPrices(Instrument.ID, nInterval, DateTime[0], Now, 0);

  if bFill then
   sAEX := SyncSeriesEx(sAEX, smInsDuplicate)
  else
   sAEX := SyncSeriesEx(sAEX, smInsNan);
 end;

 with CreateLineOHLC(sAEX.Open, sAEX.High, sAEX.Low, sAEX.Close) do
 begin
  Name := 'Koersen';
  Color := clLime;
 end;
end.

Eric
Berichten: 3026
Lid geworden op: za sep 10, 2005 2:41 am
Locatie: Den Haag

Bericht door Eric » di nov 10, 2009 11:25 am

Triple MACD

Code: Selecteer alles

{- Filename: Sample - Triple MACD -}

var
 nMA1, nMA2, nMA3, i: integer;
 sUur, sDag: TSeriesEx;
 sMACDKwartier, sMACDUur, sMACDDag: TSeries;
 bKwartier, bUur, bDag, bLong, bShort: boolean;
begin
{ Indicator parameters }
 nMA1 := CreateParameterInteger('MA1', 1, 999, 12, true);
 nMA2 := CreateParameterInteger('MA2', 1, 999, 26, true);
 nMA3 := CreateParameterInteger('MA3', 1, 999, 9, true);
 bKwartier := CreateParameterBoolean('Signaal in MA(hoofdgrafiek=kwartier)', true, true);
 bUur := CreateParameterBoolean('Signaal in MA(uur)', false, true);
 bDag := CreateParameterBoolean('Signaal in MA(dag)', false, true);

{ Indicator eigenschappen }
 with Indicator do
 begin
{ Aantal benodigde koersen om eerste indicatorwaarde te berekenen }
  RequiredBars := 5*(nMA2+nMA3);
  SafeRefreshInterval := 30;
 end;

{ Indicatorberekening }
 if BarCount > 0 then
 begin
{ koersen ophalen }
  sUur := ReadPrices(Instrument.ID, biHour, DateTime[0], Now, Indicator.RequiredBars);
  sDag := ReadPrices(Instrument.ID, biDay, DateTime[0], Now, Indicator.RequiredBars);

{ MACD's berekenen }
  sMACDKwartier := MACD(Close, nMA1, nMA2);
  sMACDKwartier := SubtractSeries(sMACDKwartier, MA(sMACDKwartier, maExponential, nMA3));
  sMACDUur := MACD(sUur.Close, nMA1, nMA2);
  sMACDUur := SubtractSeries(sMACDUur, MA(sMACDUur, maExponential, nMA3));
  sMACDDag := MACD(sDag.Close, nMA1, nMA2);
  sMACDDag := SubtractSeries(sMACDDag, MA(sMACDDag, maExponential, nMA3));

{ MA waarden en koersen synchroniseren met de hoofdgrafiek (kwartierkoersen) }
  sMACDUur := SyncSeries(sMACDUur, sUur, smInsDuplicate);
  sMACDDag := SyncSeries(sMACDDag, sDag, smInsDuplicate);
  sUur := SyncSeriesEx(sUur, smInsDuplicate);
  sDag := SyncSeriesEx(sDag, smInsDuplicate);

  for i:=0 to BarCount-1 do
  begin
   if IsValid(sMACDDag[i]) and IsValid(sMACDUur[i]) and IsValid(sMACDKwartier[i]) then
   begin
    bLong := (not bKwartier or (sMACDKwartier[i] > 0)) and
         (not bUur or (sMACDUur[i] > 0)) and
         (not bDag or (sMACDDag[i] > 0)) and
         (bKwartier or bUur or bDag);
    bShort := (not bKwartier or (sMACDKwartier[i] < 0)) and
         (not bUur or (sMACDUur[i] < 0)) and
         (not bDag or (sMACDDag[i] < 0)) and
         (bKwartier or bUur or bDag);
    if bLong then EnterLong(i) else if bShort then EnterShort(i);
   end;
  end;
 end;

 with CreateLine(sMACDKwartier) do
 begin
  Name := 'MACD kwartier';
  Color := clYellow;
 end;
 with CreateLine(sMACDUur) do
 begin
  Name := 'MACD kwartier';
  Color := clLime;
 end;
 with CreateLine(sMACDDag) do
 begin
  Name := 'MACD kwartier';
  Color := clRed;
 end;
 with CreateLine(FillSeries(CreateSeries(BarCount), 0)) do
 begin
  Name := '0';
  Color := clSilver;
 end;
end.

Eric
Berichten: 3026
Lid geworden op: za sep 10, 2005 2:41 am
Locatie: Den Haag

Bericht door Eric » di nov 10, 2009 11:27 am

Coppock indicator

Code: Selecteer alles

{- Filename: Coppock curve -} 

var 
 nROC1, nROC2, nWMA, i: integer; 
 sROC, sCoppock: TSeries; 
begin 
{ Indicator parameters } 
 nROC1 := CreateParameterInteger('ROC 1', 1, 999, 11, true); 
 nROC2 := CreateParameterInteger('ROC 1', 1, 999, 14, true); 
 nWMA := CreateParameterInteger('WMA', 1, 999, 10, true); 

{ Indicator eigenschappen } 
 with Indicator do 
 begin 
{ Aantal benodigde koersen om eerste indicatorwaarde te berekenen } 
  RequiredBars := nWMA + nROC2; 
 end; 

{ bereken alle benodigde indicatorwaarden } 
// Coppock = WMA [10] ; of ; (ROC [14] + ROC [11] ). 
 sROC := AddSeries(ROC(Close, nROC1), ROC(Close, nROC2)); 
 sCoppock := MA(sROC, maWeighted, nWMA); 

 for i:=2 to BarCount-1 do 
 begin 
  if IsValid(sCoppock[i-2]) and (sCoppock[i] < 0) and 
   (sCoppock[i-2] > sCoppock[i-1]) and (sCoppock[i] > sCoppock[i-1]) then 
   Signals[i] := sgEnterLong; 
 end; 
 
 with CreateLine(sROC) do 
 begin 
  Name := 'ROC'; 
  Color := clLime; 
 end; 
 with CreateLine(sCoppock) do 
 begin 
  Name := 'Coppock'; 
  Color := clRed; 
 end; 
end.

Plaats reactie